Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography)phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Phước Minh; Thành viên:  
Số: Đ2013-03_51_BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao về tiếng Anh thành thạo ngôn ngữ của sinh viên đa ngành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, các Khoa và giảng viên của Trường đang đầu tư nghiên cứu xây dựng các môn học tăng cường tiếng Anh. Từ năm 2005, Khoa Địa lý đã có chương trình đào tạo Cử nhân Địa lý để đáp ứng nhu cầu người học đang ngày càng gia tăng. Môn học Cơ sở Địa lý du lịch đã được sử dụng để giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm và các trường thành viên khác như Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế cũng như đã được sử dụng để bồi dưỡng cho người học muốn nhận được chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch, chương trình đã được giảng dạy từ năm 2010. Để giúp sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành Địa lý du lịch bằng tiếng Anh, tăng cường khả năng hội nhập khu vực lao động Asean sau năm 2015

Tên sản phẩm

- 01 bài báo in trong Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, số 13(04)/2014: "Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý Du lịch (Tourism Geography) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng"

-  Bản thiết kế chương trình môn học

- Giáo trình Địa lý Du lịch, 02 TC viết bằng tiếng Việt

- Giáo trình Tourism Geography, 02 TC viết bằng tiếng Anh

Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng

Các sản phẩm được ứng dụng trong tổ chức đào tạo cử nhân và thạc sĩ các ngành Địa lý học, Việt Nam học tại Trường Đại học sư phạm, Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế – ĐHĐN, các ngành tiếng Anh du lịch của Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, và các ngành nói trên tại các trường đại học khác trong toàn quốc.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn