Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng phân bố khoáng sản ở Thành phố Đà Nẵng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu địa chất địa phương
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
viagra coupon click free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Phước Minh; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2012-03-20 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

Trong chương trình đào tạo Cử nhân ngành Địa lý, có nhiều môn học, nhiều kiến thức liên quan đến địa chất, khoáng sản...do vậy, việc giúp cho sinh viên sử dụng thành thạo công nghệ GIS và áp dụng vào thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản của TP. Đà Nẵng nói riêng là cần thiết. Ngoài ra, nó được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy và biết cách sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản địa phương.


                                                CÔNG TRINH KHOA HỌC
 
I. Bài báo, báo cáo khoa học

I.1. Công bố trong n­ước

1.Tổ chức lãnh thổ du lịch Khu công nghiệp Dung Quất. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế-Đại học Đà Nẵng, 3/1977, trang 259-264.
2.Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5/1997, trang 68-74.
3.Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 8/1998, trang 32.
4.Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2/1998, trang 63-69.
5.Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 3/1998, trang 65-67.
6.Phát triển du lịch Dung Quất như thế nào? Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 1998, trang 8.
7. Nguồn gốc thành tạo và đặc điểm thạch học đá Granit Hải Vân. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 5/1998, trang 197-202.
8. Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu. Báo Đà Nẵng, 19/1/1999
9. Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. 
10.Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng. Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004, trang 113-120.
11.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm (1975-2005)-Đại học Đà Nẵng, 11/2005, trang 285-288.
12.Trái đất ngày càng mong manh. Báo Đà Nẵng cuối tuần, 15/3/2009.
13. So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng với các nước. Bài viết mừng 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2010
14.Ứng dụng viễn thám và GIS để lập bản đồ tình trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo về ứng dụng của GIS Quốc gia năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, 5 & 2010/06/11. Tài trợ bởi ESRI Việt Nam .

I.2. Công bố ngoài n­ước

1.Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education. Tottori University-Japan, 2007

II. Các đề tài NCKH các cấp

II.1. Công bố trong n­ước

1.Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất. Đại học Đà Nẵng, 1997
2.Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 1998
3.Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam-Đà Nẵng (Luận án Tiến Sĩ).Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2003
4.Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng, 2003
5.Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng. Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2007

II.2. Công bố ngoài n­ước
1.An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Da Nang City.The Korea Foundation for Advanced Studies-Korea, 2008  
 
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn