Trần Lê Yên Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30531 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Lê Yên Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế học; Tại: Canada
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học kỹ thuật Nam Đài
Dạy CN: Kinh tế vĩ mô Kinh tế công cộng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 68 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 4/2011 – 4/2012: Giảng viên tập sự thuộc Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng.
Từ 4/2012 –hiện tại: Giảng viên thuộc Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng.
Từ 1/2014 – 1/2016: Học tập tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Nam Đài, Đài Loan ngành GMBA.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: CN. Trần Lê Yên Hà. Mã số: T2012-04-11. Năm: 2012. (Jan 19 2013 6:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xăng sinh học ở Việt Nam. Tác giả: Chu Meichin, Le Yen Ha Tran, Hui Yan. Vietnam's Social-Economic Development Journal. Số: Volume 22, Issue 3, Number 91. Trang: 32-50. Năm 2017. (Mar 27 2019 3:35PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Lê Yên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 12(73). Trang: 74- 77. Năm 2013. (Sep 12 2017 10:50AM)
[3]Bài báo: Các nguyên nhân của di dân ở Miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình & Trần Lê Yên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45). Trang: 165 - 170. Năm 2011. (Feb 15 2012 9:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors affecting customer satisfaction in Carrefour at Taiwan: Focusing on young customers. Authors: Feng Hui Huarng & Le Yen Ha Tran. Southern Taiwan University of Science and Technology Journal. Social Science Edition. No: Vol 1, Issue 1. Pages: 1-18. Year 2016. (Sep 12 2017 10:54AM)
[2]Presentations: Applying Theory of Planned Behavior to Examine the Purchase Intention of Biofuel in Vietnam- Using Contextual Factor as a Moderator. Authors: Chu Meijin, Tran Le Yen Ha, Huiyan. Conference on Sustainable Development of Energy S&T industry: Risks, Economics and Policies. Pages: 1-18. Year 2015. (Sep 12 2017 11:19AM)
[3]Presentations: Applying Theory of Planned Behavior to Examine the Purchase Intention of Biofuels in Vietnam- Using Contextual Factor as a Moderator. Authors: Chu Meijin, Trần Lê Yên Hà, Yanhui.. Rural economics association of Taiwan annual conference. Pages: 1-20. Year 2015. (Sep 12 2017 11:12AM)
[4]Presentations: Factors affecting customer satisfaction in Carrefour at Taiwan: focusing on young customers. Authors: Fenghueih Huarng, Le Yen Ha Tran, Tiet Henry Buoy, Munkhazaya Chirsukh. The 10th International Conference on Knowledge-Based Economy & Global Management. Pages: 67-78. Year 2014. (Sep 12 2017 11:28AM)
  
 Khen thưởng
[1] Winner of Honorable Mention in Micro-teaching contest at Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. Năm: 2016.
[2] Bằng khen của hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Nam Đài vì đã xuất sắc hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh với danh hiệu: Thủ khoa chuyên ngành. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế công
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn