Trần Quốc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,750

 
Mục này được 6216 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quốc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/10/1986
Nơi sinh: Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học cây trồng; Tại: Đại học Nông lâm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Tại: Đại học Nông lâm Huế
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng - thành phố Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0931628234
Email: tqhung@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2/2017 - 2/2018: Giảng viên tập sự
Từ 2/2018 - nay: Giảng dạy học phần Công nghệ sinh học trồng trọt (ngành Công nghệ sinh học), Kỹ thuật lâm sinh (ngành Kinh doanh Nông nghiệp)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá tác động của WTO đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Tác giả: Trần Quốc Hùng. Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 557-567. Năm 2020. (Apr 16 2020 2:00PM)
[2]Tham luận: Giải pháp phát triển cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tác giả: Trần Quốc Hùng, Bùi Đức Phi Hùng. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Trang: 367-392. Năm 2019. (Apr 16 2020 1:47PM)
[3]Tham luận: Giải pháp nước tưới cho cây trồng ứng phó với hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên gắn với kịch bản biến đổi khí hậu. Tác giả: Trần Quốc Hùng. Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 1073-1081. Năm 2019. (Apr 16 2020 1:39PM)
[4]Tham luận: KON TUM: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI CHẾ BIẾN - CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: Trần Quốc Hùng, Lê Thị Thu Trang. Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 555-561. Năm 2018. (Apr 16 2020 10:24AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Kỹ thuật lâm sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Công nghệ sinh học trồng trọt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn