Trần Thị Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,624,535

 
Mục này được 5385 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/11/1977
Nơi sinh: Nam Định.
Quê quán Nam Định.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quan hệ Quốc tế; Tại: Học viện Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao Việt Nam)
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: ; Tại: Học viện quan hệ quốc tế
Dạy CN: Quan hệ Quốc tế
Lĩnh vực NC: Lịch sử Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại Việt Nam-Hoa Kỳ; Lý luận Quan hệ Quốc tế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3699 337; Mobile: 0912 361 191
Email: thutran_nd@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

2000-2003: Cán bộ Thông tin Bảo trợ - Tổ chức Plan International

2004-2007: Cán bộ Quan hệ Tài trợ - Tổ chức ChildFund Australia

2007-nay:   Giảng viên khoa Quốc tế học - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn