Trương Thị Minh Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28669 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Minh Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/08/1960
Nơi sinh: Tp Biên Hoà
Quê quán Đại Lộc Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm; Tại: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Tại: Đại học Đà Nẵng.
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp C), Anh (B)
Địa chỉ liên hệ: 634/2 Trưng Nữ Vương- Đà Nẵng
Điện thoại: 05113618698; Mobile: 0914190902
Email: ttmhanh8360@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ năm 1983 đến nay).

 Từ 1994 đến 1995 , thực tập sinh tại Đại học ENSIA/SIARC, thành phố Montpellier, Cộng Hòa Pháp, về nghiệp vụ Sư phạm và thực tập chuyên ngành  Công  nghệ THực phẩm và đồ uống

Từ 1995-1997: Học Thạc Sĩ tại Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Từ 1998-2003: Nghiên cứu sinh tại Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tháng 12/2003.

Từ tháng 09/2001 đến 10/2001: Tập huấn về Công nghệ Sau thu hoạch tại Đại học King' Monkutt, Vương Quốc Thái Lan


Tháng 11/2010 được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư

Tham gia giảng dạy 2 chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và công nghệ Sinh học

Tham gia đào tao: Hệ Cao Đẳng, Hệ Đại học và Sau Đại học 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học, tính an toàn thực phẩm của các dịch chiết cây kiến kỳ nam (Hydnophytum formicarum) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Đề tài cấp ĐHĐN mã số Đ2014-02-96. Chủ nhiệm: PGS.TS, Trương Thị Minh Hạnh. Thành viên: Nguyễn Thị Bích Thảo, Hồ Thị Kiều Ly, Phạm Bảo Châu, Kiều Thị Ngọc Linh. Mã số: Đ2014-02-96. Năm: 2014. (Jun 16 2015 2:25PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chuyển hóa tinh bột để sản xuất thực phẩm bằng các hợp chất thiên nhiên chiết từ đài hoa bụt dấm. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2010-ĐN02-57. (Người Tham gia). Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lan. Thành viên: PGS.TS. Trương Thị MInh Hạnh TS. Nguyễn Thị Phương Anh. Mã số: B2010-ĐN02-57. Năm: 2012. (Jun 20 2013 4:23PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chuyển hóa tinh bột để sản xuất thực phẩm bằng các hợp chất thiên nhiên chiết từ đài hoa bụt dấm. Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan. Thành viên: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Phương Anh. Mã số: B2010-ĐN02-57. Năm: 2012. (Jun 26 2014 7:45AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình lên men acid citric từ một số phế liệu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số Đ201-02-31. Chủ nhiệm: Trương Thị Minh Hạnh. Thành viên: KS. Nguyễn Thị Hồng Cúc, ThS Nguyễn Thị Thanh Tịnh, ThS Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: Đ2012-02-31. Năm: 2012. (Dec 30 2012 1:48AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Mã số B2007-ĐN02-31-TĐ. Nghiên cứu sản xuất các phụ gia an toàn thực phẩm từ tinh bột biến hình và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Chủ nhiệm: Trương Thị Minh Hạnh. Thành viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Tâm, trường Cao đẳng Lương thục Thực phẩm Đà Nẵng. Mã số: B2007-ĐN02-31-TĐ. Năm: 2010. (May 2 2011 6:37AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: B2004-5-42. Nghiên cứu ứng dụng tinh bột biến hình làm chất tá dược cao cấp trong công nghiệp thực phẩm, Đề tài cấp Bộ. Chủ nhiệm: Trương Thị Minh hạnh. Thành viên: . Mã số: B2004-5-42. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:03AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến hình tinh bột từ một số loại hoa màu và ứng dụng tinh bột biến hình trong CNTP. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2001-15-08. Chủ nhiệm: Trương Thị Minh Hạnh. Thành viên: GS.TSKH Lê Văn Hoàng, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. PGS.TS Trần Thị Xô. trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2001-15-08. Năm: 2003. (May 2 2011 6:42AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu một số phương pháp biến hình tinh bột sắn và ứng dụng trong CNTP, Đề tài cấp cơ sở, 2000. Chủ nhiệm: Trương Thị Minh Hạnh. Mã số: 00000. Năm: 2000. (Dec 31 2010 10:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các điều kiện thu nhận lycopene từ dưa hấu (Citrullus lanatus) bằng phương pháp chiết lắc và siêu âm. Tác giả: Ngô Thị Kim Thương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Hóa học. Số: số 4E23 - 55. Trang: 140-146. Năm 2017. (Jun 18 2018 5:00PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHIẾT RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA) Ở THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM CHIẾT VÀ CHƯNG NINH. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DỊCH CHIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ GC-MS . Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh 1*, Mai Hưng Trấn2, 1*Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, ttmhanh@dut.udn.vn 2 Nhà máy Bia VBL Quảng Nam, maihungtran09h2b@gmail.com. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: hóa học với sự phát triển bền vững. Số: ISBN: 978-604-82-2242-0. NXB Xây dựng. Trang: 249-255. Năm 2017. (Jun 18 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Khảo sát quá trình chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia) ở Quảng Nam, Gia Lai bằng phương pháp soxhlet và định danh các cấu tử trong dịch chiết bằng phương pháp GC-MS. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh*, Võ Khánh Hà 1*Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; ttmhanh@dut.udn.vn 2Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 2; Email:haquatest2@yahoo.com. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: hóa học với sự phát triển bền vững. Số: ISBN: 978-604-82-2242-0. NXB Xây dựng. Trang: 241-248. Năm 2017. (Jun 18 2018 5:21PM)
[4]Bài báo: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN mô hình toán học TỐI ƯU CHO quá trình lên men natto bởi BACILLUS SUBTILIS NATTO để THU NHẬN enzyme nattokinase. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt1, Trương Thị Minh Hạnh1, Bùi Viết Cường1 1Ngành Công nghệ Thực phẩm, Khoa Hóa,Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng; ntmnguyet@dut.udn.vn; ttmhanh@dut.udn.vn; bvcuong@dut.udn.vn . Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: số 11(120).2017.Quyển 1. Trang: 66-70. Năm 2017. (Jun 18 2018 5:54PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn bacillus subtilis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase từ natto thươngphẩm. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh*, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Văn Hà Vy, Võ Viết Lai. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 78. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[6]Bài báo: Study on chemical and biological activities of Hydnophytum Formicarum extracts and their application in biscuit. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Bích Thảo. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 6(91)2015. Trang: 10-15. Năm 2015. (Apr 20 2016 3:33AM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp tồn trữ khoai lang tím đến sự tổn thất sau thu hoạch. Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên*; Huỳnh Thị Kim Cúc, NGuyễn Thị THu Thủy, Trương Thị Minh Hạnh; Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 93- 98. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[8]Bài báo: Tối ưu hóa điều kiện chiết tách chất màu anthocyanin từ củ khoai lang tím. Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên1(*), Huỳnh Thị Kim Cúc1, Trương Thị Minh Hạnh2, Đào Hùng Cường3. Tạp chí hóa học. Số: 53/2015. Trang: 205-209. Năm 2015. (Apr 12 2016 11:38PM)
[9]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết xuất pectin từ vỏ chuối và ứng dụng tạo màng bao bảo quản mận. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: số 11(96), 2015, quyển 2. Trang: trang 136-140. Năm 2015. (Apr 12 2016 11:56PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma Longifolia) ở Thừa THiên- Huế bằng phương pháp chưng ninh và ứng dụng sản xuất cà phê- mật nhân. Tác giả: Trương Thị Minh Hanh, Trần Ý Đoan Trang,. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số: tập 53, No. 4B. Trang: trang 246-255. Năm 2015. (Apr 12 2016 5:41PM)
[11]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ dưa hấu và thăm dò ứng dụng tạo màng bao bảo quản sapoche. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số: tập 53, No. 4B. Trang: 22-30. Năm 2015. (Apr 12 2016 5:48PM)
[12]Bài báo: Thu nhận enzym xenlulaza từ nấm mốc Tricoderma harzianum để thủy phân bã đậu nành. Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh*; Châu Thị Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 145. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của cây Kiến kỳ nam (Hydnophytum fomicarum) và ứng dụng sản xuất trà dược dạng nước đóng chai. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phước Lâm. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(78). Trang: trang 38-42. Năm 2014. (Jun 26 2014 1:29AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric trên môi trường rắn sử dụng chủng nấm mốc Aspergillus niger. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh1, Nguyễn Anh Tuấn2 1Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 2 Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ. Chuyên san Kỹ thuật công nghệ Tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia TP HCM
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: K1/2014. Tập 17- 2014. Trang: 94-101. Năm 2014.
(Jun 16 2015 2:42PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu quá trình thủy phân-lên men axit xitric từ bã đậu nành bằng Asperillus oryzae và Asperillus niger. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Tịnh. Tạp chí khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 01(62). Trang: 54-59. Năm 2013. (Jun 20 2013 4:07PM)
[16]Bài báo: Lactic acid fermentation from jackfruit seed flour. Tác giả: Truong Thi Minh Hanh, Hồ Thị Hảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 12 961).2012. Trang: 22-29. Năm 2012.
(May 2 2011 2:31PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu chế biến trà thảo mộc. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Thảo, trường Cao Đẳng Đức Trí, Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí hóa học. Số: 5A- 50, năm 2012. Trang: trang333-337. Năm 2012. (Jun 20 2013 1:07PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu bổ sung hoạt chất siaticoside vào rau má để thử nghiệm sản xuất trà chức năng. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh Nguyễn Thị Vân Anh. Tạp chí hóa học. Số: 5A-50. Trang: 338-342. Năm 2012. (Jun 20 2013 2:19PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu các điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (Centella Asiatica). Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí KH và CN - Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số: Vol.49, No. 6A.2011. Trang: 212-219. Năm 2011. (Apr 20 2016 2:27AM)
[20]Bài báo: Ảnh hưởng bao bì (LLDPE,HDPE) kết hợp phun AVG (aminoethoxyvinylglycine) ở giai đoạn cận thu hoạch đến quá trình sinh tổng hợp etylen của chuối tiêu (Musa,AAA) Cavendish. Tác giả: Nguyễn Văn Toản, Trương Thị Minh Hạnh, Lê Thị Liên Thanh, Văn Luận, Đỗ Chí Thịnh. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số: số 62. Năm 2010. (May 2 2011 11:07AM)
[21]Bài báo: Research on physical and chemical quality of sweetpurple potato and its products aswell as its application in food industry. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Trần Quân. tạp chí khoa học công nghệ, Viện khoa học công nghệ VN. Số: số 3A tập 47. Trang: 302-308. Năm 2009. (May 2 2011 10:50AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hàm lượng anthocyanin của khoai lang tím trong quá trình sản xuất bằng phương pháp sấy thăng hoa. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Lê Viết Triển. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: số 71. Trang: 79-85. Năm 2009.
(May 2 2011 11:04AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol (PEG). Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Võ Văn Quốc Bảo. Tạp chí khoa học& công nghệ, ĐH Đà Nẵng. Số: 03 (26). Trang: 49-57. Năm 2008. (May 2 2011 10:06AM)
[24]Bài báo: Research on phosphorylated starch as food additives in pork pie . Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh. tạp chí khoa học công nghệ, Viện khoa học công nghệ VN. Số: số 6 tập 46. Trang: 109-120. Năm 2008. (May 2 2011 10:31AM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp (nhiệt độ phòng). Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí khoa học& công nghệ, Đại học Đà Nẵng . Số: 03(26). Trang: 58-65. Năm 2008. (May 2 2011 9:58AM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cà-rốt dạng sợi bảo quản bằng khí quyển kiểm soát. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thanh Út
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Nông nghiệp & PT nông thôn. Số: 16. Trang: 32-36. Năm 2006. (May 2 2011 10:01AM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất tinh bột biến hình có DE= 25-35 bằng phương pháp enzim. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 3 (15)- 4 (16). Trang: 60-64. Năm 2006.
(May 2 2011 9:44AM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng tinh bột biến hình làm chất ổn định sữa chua bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa hàm đa mục tiêu. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Tâm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số: 16. Trang: 25-28. Năm 2006. (May 2 2011 9:50AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng tinh bột biến hình bằng phương pháp oxy hóa vào sản xuất bánh phồng tôm. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Tạ Thị Tố Quyên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số: 16. Trang: 35-37. Năm 2006. (May 2 2011 9:53AM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột bằng phương pháp photphoryl hóa. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh Nguyễn Thị Hoài Tâm. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 20 (Kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội), Phân ban CN sinh học- Thực phẩm, Hà Nội, NXB Bách Khoa Hà Nội. Số: 01. Trang: 75-79. Năm 2006. (May 2 2011 1:53PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột bằng phương pháp axit. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Tâm. , Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng. Số: Số 2 (10). Trang: 64-68. Năm 2005. (May 2 2011 9:41AM)
[32]Bài báo: Ảnh hưởng tương hổ của một số yếu tố đến quá trình biến hình tinh bột sắn dây bắng enzim a- amilaza. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Châu Thành Hiền, Huỳnh Thị Kim Cúcwalgreens prints coupons open free printable coupons. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 01. Trang: 44-49. Năm 2003. (May 2 2011 9:30AM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột sắn dây bằng phương pháp oxi hóa. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Tạ Thị Tố Quyên. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 04. Trang: 28-33. Năm 2003. (May 2 2011 9:34AM)
[34]Bài báo: Ảnh hưởng tương hổ của một số yếu tố đến quá trình biến hình tinh bột sắn dây bằng emzim amilaza, Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 1 năm 2003. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 23-26. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:04AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất lý hóa và thành phần hóa học của các tinh bột sắn, sắn dây và huỳnh tinh, Báo cáo tai Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4 và đăng trong kỷ yếu của hội nghị, 2003. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Nguyễn Thị Lan. Kỷ yếu hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ IV, tháng 10/2003. Số: 1. Trang: 15-23. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:04AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu biến hình tinh bột bình tinh bằng phương pháp axit. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Lê Văn Hoàng, Biện Thị Khánh Phước. Tạp chí khoa học và CN số 2, 2002.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 02. Trang: 30-34. Năm 2002.
(May 2 2011 9:19AM)
[37]Bài báo: Xác định thành phần amiloza và amilopectin có trong tinh bột bằng phương pháp so màu nhanh. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Huỳnh Thị Mỹ Kiến. Tạp chí khoa học và CN số 3, 2002. Số: 03. Trang: 30-34. Năm 2002. (May 2 2011 9:23AM)
[38]Bài báo: Nghiên cứu biến hình tinh bột sắn dây bắng phương pháp enzim. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bộtmarriage affairs open i want an affair. Tác giả: Lê Văn Hoàng, Trương Thị Minh Hạnh, Châu Thanh Hiền. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 09. Trang: 45-50. Năm 2002. (May 2 2011 9:27AM)
[39]Bài báo: Nghiên cứu biến hình tinh bột bình tinh bằng phương pháp axit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2, 2002. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Lê Văn Hoàng, Biện Thị Khánh Phước
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và Công nghệ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 2 tập XXXX-2002. Trang: 30-34. Năm 2002.
(Dec 31 2010 10:04AM)
[40]Bài báo: Nghiên cứu biến hình tinh bột sắn dây bằng phương pháp enzim, Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9 năm 2002. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Châu Thành Hiền, Lê Văn Hoàng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9 năm 2002. Số: 9. Trang: 22-27. Năm 2002. (Dec 31 2010 10:04AM)
[41]Bài báo: Biến hình tinh bột bằng phương pháp axit trong dung môi alcool. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Huỳnh Thanh Hiệp, Võ Văn Nha. Kỷ yếu hội thảo khoa học Công Nghệ Thực Phẩm và Bảo Vệ Môi Trường, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 2 (31). Trang: 114-122. Năm 2000.
(May 2 2011 11:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations:

Lactic acid fermentation from jackfruit seed flour

.
Authors: Truong Thi Minh Hanh, Hồ Thị Hảo. Towards the Biotechnology industry in the Region(RC3BIO), Hanoi, VietNam, Mach,3-4,2011. Year 2011.
(May 2 2011 2:34PM)
[2]Article: Research on hydrolysis process of cellulose in rice straw using the enzymic hydrolysis approach and lactic acid fermentation. Authors: Truong Thi Minh Hanh, Lê Pham Thien Hang. Tạp chí khoa học công nghệ, Viện khoa học công nghệ Việt Nam. No: Vol. 49, No. 1A. Pages: 473-479. Year 2011. (May 2 2011 2:36PM)
[3]Article: Effects of Near-harvest Application of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on Banana Fruits During Postharvest Storage. Authors: Toan Van Nguyen, Thanh Doan Chu, Hoang Van Le, Tan Van Le, Hanh Minh Truong, Thanh Lien Thi Le, và Anh Quynh Thi Tong. International Society for Horticultural Science , Acta Horticulturae® Home Page, ISHS Acta Horticulturae 875. No: 1. Pages: 11-19. Year 2010. (May 2 2011 2:05PM)
[4]Article: Research on physical and chemical quality of sweet purple potato and its products as well as its application in food industry . Authors: Truong Thi Minh Hanh, Nguyen Tran Quan. Procesdings le firs international conference on Food science & technologie Mekong river Delta Vietnam, Agricultural publishing house. No: 1. Pages: 92-97. Year 2010. (May 2 2011 2:21PM)
[5]Article: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG BAO TỪ TINH BỘT SẮN VÀ THĂM DÒ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT BAO GÓI BÁNH KẸO . Authors: Truong Thi Minh Hanh, Vo Van Quoc Bao. Procesdings le firs international conference on Food science & technologie Mekong river Delta Vietnam, Agricultural publishing house Agricultural publishing house
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 98-103. Year 2010.
(May 2 2011 2:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 8 2011 12:31AM)
[1]

Tinh bột

Khai thác và ứng dụng

Chủ biên: GS.TSKH Lê Văn Hoàng. Đồng tác giả: PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2007.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Toản
Đề tài: Điều tiết quá trình sinh tổng hợp etylen nhằm kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch chuối tiêu
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2012

[2]Đào Thị Hồng Châu
Đề tài: Nghiên cứu quy trình định lượng chloramphenicol trong sữa bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (UPLC/MS/MS)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[3]Hồ Thị Hảo
Đề tài: Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ tinh bột hạt mít

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Lê Phạm Thiên Hằng
Đề tài: Nghiên cứu quá trình thủy phân rơm bằng phương pháp enzym và thử nghiệm lên men acid lactic

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Nguyễn Thị Vân Anh
Đề tài: Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má và ứng dụng sản xuất trà chức năng từ rau má

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Huỳnh Thị Phương Thu
Đề tài: Nghiên cứu chống biến màu quả bơ và ứng dụng sản xuất siro dạng pate

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu chế biến thức uống từ một số loại thảo mộc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[8]Tô Sang
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất nước quả chanh dây

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Trần Thị Cẩm Nhiên
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chất nhũ hóa Thực phẩm nhằm nâng cao tính ổn định trạng thái nước quả đục

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[10]Đặng Ngọc Minh
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột khoai tây và ứng dụng sản xuất mì sợi khoai tây

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[11]Võ Văn Quốc Bảo
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo màng bao từ tinh bột sắn và ứng dụng trong Kỹ thuật bao gói TP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[12]Nguyễn Trần Quân
Đề tài: Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng khoai lang tím vào công nghiệp thực phẩm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[13]Nguyễn Thị Hoài Tâm
Đề tài: Nghiên cứu biến hình tinh bột sắn bằng phương pháp tạo liên kết ngang và ứng dụng trong CNTP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[14]Nguyễn Thanh Út
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm rau quả tươi được bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giả nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 và giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam năm 2011 của thành phố Đà Nẵng

 Khoa học công nghệ

 2012

 4197/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

walgreens prints coupons open free printable coupons
[2] Bằng lao động sáng tạo

 Khoa học công nghệ

 2010

 

 Tổng Liên đoàn Lao động Vệt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 1999-2000. Số: 1271/QĐKT. Năm: 2000.
[2] Danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở các năm học: 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. Năm: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Số: 1301/QĐKT. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000 ”. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 2001.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2001-2002. Số: số 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì Đã có thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học 2001-2002. Số: 20/QĐKT. Năm: 2002.
[7] Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên có công trình đạt giải thưởng"SV Nghiên cứu khoa học" năm 2002. Năm: 2002.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003 ”. Số: 1614/GD-ĐT. Năm: 2004.
[9] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục "đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước". Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[10] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Bách khoa, vì đã có thành tích tốt trong hoạt động công tác công đoàn, năm 2004. Số: QĐ số 228/QĐ/TVCĐ. Năm: 2005.
[11] Danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2005.. Số: 0019 năm 2005. Năm: 2006.
[12] Danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà“ của Công Đoàn trường Đại học Bách khoa năm học 2005-2006. Số: 415-QĐ/TVCĐ. Năm: 2006.
[13] Danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm (2002-2006) cấp phường, trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.. Số: số 17. Năm: 2006.
[14] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc năm 2005. Năm: 2006.
[15] Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên có công trình đạt giải thưởng"SV Nghiên cứu khoa học" năm 2007. Năm: 2007.
[16] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở các năm học : 2006-2007, 2007-2008,2009-2010. Năm: 2007,2009,2010.
[17] Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên có công trình đạt giải thưởng"SV Nghiên cứu khoa học" năm 2008. Năm: 2008.
[18] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2006-2007”. Số: 2348/QĐ-BGD-ĐT. Năm: 2008.
[19] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa " Đã hướng dãn sinh viên đạt giải 3 SV NCKH và giải VIFOTEC năm 2007. Số: 03/2008/KT. Năm: 2008.
[20] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2006-2007. Số: 2010[Q Đ-BGDĐT. Năm: 2008.
[21] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1975-2010”. Số: 4161/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2010.
[22] Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng "vì đã đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010, được Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo". Số: 994/Q Đ-UBND ngày 28/01/2011. Năm: 2011.
[23] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000 ”. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phụ gia Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2010 Cao học  trường Đại Học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật bao gói thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2007 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao Đẳng Công nghệ
[3]Nước với cấu trúc và chất lượng sản phẩm thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2007 Cao học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ Rau quả
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2006 Cao học  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[5]quá trình nhiệt trong công nghệ thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2005 Cao học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 trường Đại Học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[6]Công nghệ sản xuất protein, axit amin, axit hữu cơ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Công nghệ Sinh học Thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên Đại học, học viên Cao học  Trường Đại học Bách khoa, DH Đà Nẵng
[8]Công nghệ dược phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, DH Đà Nẵng
[9]Thiết bị thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 1998 Sinh viên Đại học và Cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, trường Cao Đẳng Công nghệ
[10]Công nghệ sản xuất Đường –Bánh kẹo
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 1985 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao Đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn