Trương Văn Cảnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,216,927

 
Mục này được 17346 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Văn Cảnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/12/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Địa lý; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Địa lí học; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Địa lý học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn B2
Điện thoại: ; Mobile: 0944585440
Email: trvcanh1712@gmail.com; tvcanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1/1/2010 - nay: Giảng viên Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
- Từ 1/10/2016 - nay: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành Địa lý kinh tế - xã hội, Đại học Tổng hợp Warsaw - Ba Lan
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xói mòn đất ở lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Mã số: D2013-3-46-BS. Năm: 2013. (Mar 4 2019 10:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh. Mã số: T2010-03-15. Năm: 2010. (Mar 4 2019 10:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông. Vietnam National Scientific Conference on Geography. Số: 10th. Trang: 1496-1502. Năm 2018. (Mar 4 2019 9:57PM)
[2]Bài báo: Relevant Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam. Tác giả: Truong Van Canh, Andrzej Lisowski. Vietnam National Scientific Conference on Geography. Số: 10th. Trang: 136-145. Năm 2018. (Mar 4 2019 9:33PM)
[3]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 16 (03). Trang: 107-112. Năm 2015. (Mar 4 2019 9:45PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Trương Văn Cảnh*; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Đỗ Thị Diệu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 102. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[5]Bài báo: TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Diệu. GIS- IDEAS 2014 Conference. Số: Kỷ yếu. Trang: 361-368. Năm 2014. (Mar 4 2019 9:37PM)
[6]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG TÍNH TOÁN CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI). Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 13 (04). Trang: 1-5. Năm 2014. (Mar 4 2019 9:41PM)
[7]Bài báo: Hiện trạng phát triển và phân bố chợ Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 2. Trang: 141-148. Năm 2013. (Sep 9 2013 10:31AM)
[8]Bài báo: Ứng dụng mô hình phân cụm thứ bậc trong SPSS để phân kiểu chất lượng cuộc sống dân cư thế giới . Tác giả: Trương Văn Cảnh. Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm. Số: Lần III. Trang: 279-284. Năm 2012. (Mar 4 2019 9:29PM)
[9]Bài báo: Phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Nguyễn Minh Tuệ . Hội thảo Địa lí quốc tế Đông Nam Á. Số: 10. Trang: 200 - 2006. Năm 2011. (Sep 9 2013 10:17AM)
[10]Bài báo: Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 19 - 25. Năm 2011.
(Sep 9 2013 10:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Constructing Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam. Authors: Van Canh Truong, Andrzej Lisowski. Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland (POL-VIET 2017), E3S Web Conf, eISSN: 2267-1242. Volume 35. No: 06003. Pages: 1-8. Year 2018. (Mar 4 2019 10:02PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 9 2013 10:36AM)(Sep 9 2013 10:37AM)
[1]Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch Chủ biên: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Mỹ Dung và nnk. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm 2012.
[2]Bài tập Địa lí 10 Chủ biên: Lê Thông. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Phạm Ngọc Trụ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dân số và phát triển
Ngành: Địa lý
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Địa lý
[2]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 2  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[3]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[4]Dân số học và địa lí dân cư
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Địa lý
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn