Trương Văn Cảnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,647,149

 
Mục này được 11722 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Văn Cảnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/12/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Địa lý; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Địa lí học; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Địa lý học
Lĩnh vực NC: Dân số, GIS trong địa lý kinh tế - xã hội, Tổ chức lãnh thổ
Ngoại ngữ: Anh văn B2
Điện thoại: ; Mobile: 0944585440
Email: trvcanh1712@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Trương Văn Cảnh*; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Đỗ Thị Diệu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 102. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Hiện trạng phát triển và phân bố chợ Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 2. Trang: 141-148. Năm 2013. (Sep 9 2013 10:31AM)
[3]Bài báo: Phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Nguyễn Minh Tuệ . Hội thảo Địa lí quốc tế Đông Nam Á. Số: 10. Trang: 200 - 2006. Năm 2011. (Sep 9 2013 10:17AM)
[4]Bài báo: Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 19 - 25. Năm 2011.
(Sep 9 2013 10:22AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 9 2013 10:36AM)(Sep 9 2013 10:37AM)
[1]Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch Chủ biên: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Mỹ Dung và nnk. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm 2012.
[2]Bài tập Địa lí 10 Chủ biên: Lê Thông. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Phạm Ngọc Trụ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dân số và phát triển
Ngành: Địa lý
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Địa lý
[2]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 2  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[3]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[4]Dân số học và địa lí dân cư
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Địa lý
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn