Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,873

 Xây dựng bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng dựa trên hệ số địa hình thực tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Hồng Trung1, Võ Duy Hùng2, Lê Văn Trung3 và Doãn Đạt Phước4
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển (NXBXD-ISBN: 978-604-82-2687-9); Số: 1;Từ->đến trang: -;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc kiểm soát được vận tốc gió tại các vị trí của thành phố là rất quan trọng trong việc cảnh báo và điều khiển giao thông đường thủy, đường bộ, đặc biệt là trong thời tiết gió mạnh. Bài báo tập trung nghiên cứu xây dựng Bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng. Bản đồ gió được xây dựng theo hệ số địa hình thực tế tại nhiều địa điểm dựa trên nền tảng IoT. Bản đồ cung cấp thông tin về tốc độ gió, hướng gió, khuyến cáo tốc độ xe chạy an toàn tại các địa điểm theo từng phút, xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về gió nhằm phục vụ trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, du lịch.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn