Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,067,239

[1] Đề tài Khác: DEVELOP CASES TO EMBED IN VIETNAM WIND CODEFunded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Mã số: Accepted. Năm: 2021. (May 16 2021 7:46PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bản đồ gió tự động dựa trên hệ số địa hình thực tế cho thành phố Đà Nẵng thông qua nền tảng IoT phục vụ khai thác tàu du lịch và điều tiết giao thông. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: KS. Đỗ Anh Vũ, ThS. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương. Mã số: T2020-02-10MSF. Năm: 2021. (Oct 28 2020 7:22AM)
[3] Đề tài Khác: VALIDATION OF THEORETICAL MODELS FOR GALLOPING RESPONSE OF SLENDER STRUCTUREFunded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Mã số: -. Năm: 2020. (May 16 2021 7:36PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thiết kế hệ thống dự đoán tốc độ gió phục vụ công tác cảnh báo tàu thuyền du lịch trên sông Hàn hoặc phương tiện qua cầu Thuận Phước. Chủ nhiệm: Ths. Bùi Hồng Trung. Thành viên: ThS. Lê Văn Trung; TS. Võ Duy Hùng (Phó CN đề tài), Doãn Đạt Phước, Nguyễn Huỳnh Nhật Thương. Mã số: Sở KHCN. Năm: 2019. (Nov 14 2019 10:53AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống điều tiết giao thông cho xe máy qua cầu trong điều kiện gió mạnh dựa trên nền tảng IoT. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: Ks. Đỗ Anh VũKS Nguyễn Huỳnh Nhật Thương . Mã số: T2018-42-02. Năm: 2019. (Feb 21 2019 9:20AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất giải pháp cấu tạo bề mặt dây cáp văng trong điều kiện dao động khô. Chủ nhiệm: TS.Võ Duy Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Thanh HảiKs. Vũ Hoàng Trí . Mã số: B2017-ĐN02-25. Năm: 2019. (Oct 19 2017 1:41PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoa Phương Hoa.. Thành viên: TS.Đỗ Việt Hải, TS.Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài. Mã số: B2010-TDA01-22-TRIG. Năm: 2011. (Dec 26 2017 9:14AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu "Dao động của Cáp văng dưới tác động của gió mưa kết hợp". Chủ nhiệm: KS. Võ Duy Hùng. Mã số: CBT2009-25. Năm: 2010. (May 18 2011 5:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn