Võ Duy Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,215

 
Mục này được 35153 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Duy Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/06/0
Nơi sinh: Hải Lăng- Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Xây Dựng Cầu Đường; Tại: Đại Học quốc gia Yokohama
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2023
Dạy CN: Thiết kế, xây dựng và kiểm định Công Trình Cầu, Wind engineering, anh văn chuyên ngành
Lĩnh vực NC: Kết cấu, Structure aerodynamics, structure dynamics
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường Đại Học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 10 năm 2009 đến nay: giảng viên dạy chuyên ngành Cầu- Công trình ngầm tại Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

+ Từ 10 năm 2011 đến tháng 09 năm 2013: học cao học tại Đại học quốc gia Yokohama- Nhật Bản
+ Từ 10/2013 đến 09/2016: Nghiên cứu sinh tại tại Đại học quốc gia Yokohama- Nhật Bản.

+ Từ 11/2016-03/2017: Giảng viên tại ĐHBK, Chủ tịch Hội Sinh Viên trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
+ Từ tháng 03/2017- 05/2019: Giảng viên tại ĐHBK, Bí thư Đoàn trường ĐHBK
- Từ tháng 12/2020 đến nay: Giảng viên chính tại Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- Tháng 11/2023: Đạt chuẩn Phó giáo sư ngành Giao thông Vận Tải.
-Từ tháng 02/2024: Giảng viên cao cấp tại Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng nước mưa đến dao động của dây văng trong điều kiện mưa gió kết hợp. Chủ nhiệm: GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo. Thành viên: GVC.TS Võ Duy Hùng. Mã số: T2022-02-51. Năm: 2023. (Nov 24 2022 9:59AM)
[2] Đề tài Khác: Data Collection Survey for Sustainable and Resilient Urban Development of Da Nang City (Completed). Chủ nhiệm: GVC.TS. Võ Duy Hùng. Mã số: May. Năm: 2022. (Nov 24 2022 10:01AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm dòng gió đi qua dây văng với bề mặt tròn và bề mặt gờ xoắn ở vận tốc cao. Chủ nhiệm: GVC.TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Thảo. Mã số: T2022-02-24. Năm: 2022. (Nov 24 2022 9:56AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc GPS. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Anh Vũ. Mã số: T2022-02-23. Năm: 2022. (Jul 23 2023 9:38PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bản đồ gió tự động dựa trên hệ số địa hình thực tế cho thành phố Đà Nẵng thông qua nền tảng IoT phục vụ khai thác tàu du lịch và điều tiết giao thông. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: KS. Đỗ Anh Vũ, ThS. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương. Mã số: T2020-02-10MSF. Năm: 2021. (Oct 28 2020 7:22AM)
[6] Đề tài Khác: Develop Cases To Embed In Vietnam Wind Code Funded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Mã số: Accepted. Năm: 2021. (May 16 2021 7:46PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn móng trụ cầu. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2021-02-27. Năm: 2021. (Nov 24 2022 9:55AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao khả năng ổn định dao động dây cáp văng của cầu dây văng bằng tổ hợp hai thiết bị giảm chấn ma sát có xét đến độ cứng chống uốn của dây. Chủ nhiệm: GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo. Thành viên: Võ Duy Hùng, Châu Si Quanh. Mã số: DT194049. Năm: 2020. (Jul 23 2023 9:37PM)
[9] Đề tài Khác: Validation Of Theoretical Models For Galloping Response Of Slender StructureFunded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Mã số: IC170137. Năm: 2020. (May 16 2021 7:36PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất giải pháp cấu tạo bề mặt dây cáp văng trong điều kiện dao động khô. Chủ nhiệm: TS.Võ Duy Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Thanh HảiKs. Vũ Hoàng Trí . Mã số: B2017-ĐN02-25. Năm: 2019. (Oct 19 2017 1:41PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống điều tiết giao thông cho xe máy qua cầu trong điều kiện gió mạnh dựa trên nền tảng IoT. Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: Ks. Đỗ Anh VũKS Nguyễn Huỳnh Nhật Thương . Mã số: T2018-42-02. Năm: 2019. (Feb 21 2019 9:20AM)
[12] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thiết kế hệ thống dự đoán tốc độ gió phục vụ công tác cảnh báo tàu thuyền du lịch trên sông Hàn hoặc phương tiện qua cầu Thuận Phước. Chủ nhiệm: Ths. Bùi Hồng Trung. Thành viên: ThS. Lê Văn Trung; TS. Võ Duy Hùng (Phó CN đề tài), Doãn Đạt Phước, Nguyễn Huỳnh Nhật Thương. Mã số: Sở KHCN. Năm: 2019. (Nov 14 2019 10:53AM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoa Phương Hoa. Thành viên: TS.Đỗ Việt Hải, TS.Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài. Mã số: B2010-TDA01-22-TRIG. Năm: 2011. (Dec 26 2017 9:14AM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu "Dao động của Cáp văng dưới tác động của gió mưa kết hợp". Chủ nhiệm: KS. Võ Duy Hùng. Mã số: CBT2009-25. Năm: 2010. (May 18 2011 5:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá khả năng khai thác cầu giàn thép cũ theo chỉ số độ tin cậy có xét đến yếu tố ăn mòn tiết diện theo thời gian tại khu vực Miền Trung Việt Nam. Tác giả: GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo*, PGS.TS. Võ Duy Hùng. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: T4/2024. Trang: 96-100. Năm 2024. (Apr 19 2024 9:29AM)
[2]Bài báo: Xác định lực căng dây văng ở giai đoạn thi công trong cầu dây văng 3 nhịp bằng phương pháp phân tích thuận và phân tích ngược. Tác giả: Vo Duy Hung, Do Viet Hai, Nguyen Van My. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3/2023. Trang: 37-40. Năm 2023. (Jul 23 2023 9:31PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử động lực học và tĩnh học của cầu dây văng sử dụng cáp CFRP. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*, a GVC.TS. NGUYỄN DUY THẢO*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 3/2022. Trang: 61-65. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:03PM)
[4]Bài báo: Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*a ThS. ĐỖ ANH VŨ* TS. LÊ VĂN HIẾN**. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 04/2022. Trang: 33-37. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:04PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử cục bộ của kết cấu trụ cột công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG* GVC.TS. ĐỖ VIỆT HẢI*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 05/2022. Trang: 50-54. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:06PM)
[6]Bài báo: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Đến Biến Dạng Tổng Thể Và Lực Căng Dây Văng Của Cầu Trần Thị Lý. Tác giả: ThS. Đỗ Anh Vũ1, GVC.TS. Võ Duy Hùng1*, TS. Lê Văn Hiến2. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường ĐHGTVT). Số: 06/2022. Trang: ISSN 1859-2724, e-ISSN: 2615-9554. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:10PM)
[7]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước khi hệ số xung kích thay đổi theo tiêu chuẩn thiết kế cầu Việt Nam. Tác giả: TS. Đỗ Việt Hải, TS. Võ Duy Hùng, KS. Trần Quang Vy, ThS. Phan Lê Tấn Khoa. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: ISSN 2354-0818. Năm 2022. (Nov 24 2022 9:40AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu dựa vào số liệu đo đạc thực nghiệm trên mô hình toàn cầu. Tác giả: D.T. Nguyen, D. H. Vo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. Số: 15(7V). Trang: 36-48. Năm 2021. (Nov 17 2021 10:15AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG *,ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG*, KS. LÂM THANH PHÚ ***. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 12/2021. Trang: 10/10. Năm 2021. (Aug 24 2021 4:50PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng tương quan vận tốc gió trong đô thị cho thành phố Đà Nẵng phục vụ cảnh báo giao thông. Tác giả: TS. Võ Duy Hùng, KS. Võ Duy Phúc Đạt. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: Tháng 12/2020. Năm 2020. (Oct 28 2020 7:03AM)
[11]Bài báo: Xây dựng bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng dựa trên hệ số địa hình thực tế. Tác giả: Bùi Hồng Trung1, Võ Duy Hùng2, Lê Văn Trung3 và Doãn Đạt Phước4. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển (NXBXD-ISBN: 978-604-82-2687-9). Số: 1. Năm 2019. (Oct 2 2019 1:29PM)
[12]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa đến bê tông khối lớn trong bệ trụ cầu. Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT ** . Tạp chí giao thông vận tải-ISSN 2354-0818. Số: Số 11/2019. Trang: 63-66. Năm 2019. (Oct 14 2019 8:49AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn. Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: Số 12/2019. Trang: 88-91. Năm 2019. (Oct 14 2019 8:51AM)
[14]Bài báo: An investigation of wind flow pattern across stay cables at high wind speeds. Tác giả: Vo Duy Hung, PhD.. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc lần thứ X-. Số: ISBN: 978-604-913-752-5. Trang: 123-131. Năm 2017. (Nov 15 2017 9:36AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu dao động của cáp văng dưới tác dụng của gió mưa kết hợp. Tác giả: KS. Võ Duy Hùng - GVC. ThS- Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng ISSN: 1859-1531. Số: 4 [45] - Quyển 2. Trang: 90 đến 97. Năm 2011. (Jun 11 2013 7:27PM)
[16]Bài báo: Theoretical study on rain-wind induced vibration of stayed-cable. Tác giả: Le Van Lac- Vo Duy Hung . Proceeding of Student’s Science and Technology Conference, Danang University of University of Technology. Số: -. Năm 2009. (Apr 1 2014 5:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A comparison of the surface pressure distribution of circular cables and helical fillet cables under wind attack: A wind tunnel test study. Authors: Duy Thao Nguyen, Duy Hung Vo, Viet Hai Do Faculty of Road and Bridge Engineering, The University of Danang – University of Science and Technology, Vietnam. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. eISSN 1792-8036 pISSN 2241-4487 (ESCI, Scopus Q2). No: vol 14. Pages: 15393-15399. Year 2024. (Jun 24 2024 12:50PM)
[2]Article: Damping ratio of stay cable attached with a viscous damper and a high damping rubber damper. Authors: D.T Nguyen, D.H Vo, S.Q. Chau, H.C Nguyen. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, E-ISSN 1751-7702 (SCIE- IF 1.6). No: 06/2024. Pages: online. Year 2024. (May 17 2024 9:00AM)
[3]Article: A case study of processing abnormal GNSS monitoring data of a cable-stayed bridge in Vietnam. Authors: Van Hien Le1 and Duy Hung Vo2. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 10.1088/1757-899X/1289/1/012035. Pages: online. Year 2023. (Sep 15 2023 12:01PM)
[4]Article: Further explanation on the excitation mechanism of stay cable vibration in dry conditions. Authors: Nguyen Duy Thao & Vo Duy Hung. Buildings -ISSN: 2075-5309 SCIE Q1. No: Special Issue Wind Nonlinear Analysis of Tall Buildings, High-Rise Structures, Flexible Bridges and. Pages: 2023. Year 2023. (Jul 23 2023 9:26PM)
[5]Article: Reliability Analysis of Steel Bridge Girders Strengthened with CFRP Considering the Debonding of Adhesive Layer. Authors: Duy Hung Vo,Viet Hai Do,Quang Vy Tran, Minh Hai Nguyen andTrong Lam Hoang. Designs- ISSN: 2411-9660. No: Vol 6(6), 126;. Pages: online. Year 2022. (Jul 23 2023 9:29PM)
[6]Article: Optimization of multiple helical fillets surface to suppress rain-wind vibration of stay cables: A Wind Tunnel Investigation. Authors: Duy Thao Nguyen 1, Duy Hung Vo1,*, Viet Hai Do1 and Md. Naimul Haque2. The Open Civil Engineering Journal (SCOPUS - Q3). No: Year: 2022 Volume: 16. Pages: online. Year 2022. (Jun 15 2022 4:14PM)
[7]Article: Unmanned Aerial Vehicles and Machine Learning Techniques to Detect Bridge Damage
.
Authors: Do Viet Hai1, Pham Tien Cuong, Hoang Trong Lam, Vo Duy Hung
. Joint International Conference on Environment, Earth Science and Sustainability. No: -. Year 2022.
(Nov 24 2022 1:46PM)
[8]Article: Theoretical Investigation on the Impact of Two HDR Dampers on First Modal Damping Ratio of Stay Cable. Authors: N.D.T.; V. D.H.; Haque, M.N.. Appli.Sci-Special Issue Vibration Control and Applications-SCIE Q2. No: Appl. Sci. 2021, 11(22). Year 2021. (Nov 20 2021 7:00PM)
[9]Article: Aerodynamic responses of indented cable surface and axially protuberated cable surface with low damping ratio. Authors: Vo D. H., Hoang T. L.. Lect.Notes Mechanical Engineering. No: ISSN: 2195-4356 (Scpous). Pages: online. Year 2021. (Dec 14 2020 2:21PM)
[10]Article: An investigation on behaviors of mass concrete in Cua-Dai extradosed bridge due to hydration heat. Authors: Vo D. H.,Nguyen V.M. Lect.Notes Mechanical Engineering (Scopus). No: DOI: 10.1007/978-981-16-3239-6_34. Year 2021. (Dec 14 2020 2:24PM)
[11]Article: A Study on Combination of Two Friction Dampers to Control Stayed-cable Vibration under considering its Bending Stiffness. Authors: Nguyen D.T., Vo D.H.. Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 87-92. Year 2020. (May 30 2019 8:34PM)
[12]Article: A Further Study on Stay Cable Galloping under Dry Weather Condition. Authors: Vo Duy Hung, Nguyen Duy Thao . Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 191-196. Year 2020. (May 30 2019 7:16AM)
[13]Article: A Study on Motorcycles Overturning due to Strong Wind and its Warning System. Authors: Vo Duy Hung, Do Anh Vu . Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 965-970. Year 2020. (Oct 2 2019 11:42AM)
[14]Article: Mitigating large vibrations of stayed cables in wind and rain hazards. Authors: Hung Vo-Duy and Cung H. Nguyen. Shock and Vibration (Q2-IF=1.628). No: Volume 2020,Special Issue. Year 2020. (May 4 2020 10:32AM)
[15]Article: A study on motorcycles overturning due to strong wind on Tran Thi Ly Bridge- Danang city. Authors: Duy Hung Duy Vo* and Vu Anh Do. The International Conference on Water Resources and Coastal Engineering. No: ISBN 978-604-67-1554-2. Pages: 110-120. Year 2019. (May 30 2019 7:19AM)
[16]Article: A study on behaviors of mass concrete due to heat of hydration and its pipe cooling system. Authors: Vo Duy Hung 1,* , Nguyen Van My 1 , Vo Van Viet 2. The Third International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019). No: ISBN 978-604-82-2893-4. Pages: 479-486. Year 2019. (Sep 30 2019 10:45AM)
[17]Article: Superiority of multiple spiral protuberance stay cable in mitigating wind/rain-wind induced vibration. Authors: Vo Duy Hung, PhD 1; Hoang Trong Lam, PhD 21,2Lecturer, Faculty of Bridge & Road Engineering, Danang University of Science and Technology, the University of Danang. E-mail: vdhung@dut.udn.vn;. International Conference on Smart Management of Infrastructures - ICSMI 2017 (ISBN: 978-604-76-1481-3). No: -. Pages: 291-303. Year 2018. (Jan 2 2018 9:48AM)
[18]Article: Aerodynamic stability of analysis for long span bridges. Authors: Hoang Trong Lam, PhD1 Duy Hung Vo, PhD21,2Lecturer, Faculty of Bridge & Road Engineering, Danang University of Science and Technology, the University of Danang.. International Conference on Smart Management of Infrastructures (ISBN: 978-604-76-1481-3). No: -. Pages: 331-340. Year 2018. (Jan 2 2018 9:54AM)
[19]Article: Developing the overtunring warning system for motorcycles travelling in strong wind condition. Authors: VU Anh Do1), TRUNG Van Ngo2), HUNG Duy Vo3) *, THUONG Nhat Huynh Nguyen4). The 17th International Symposium on Advanced Technology. No: ISSN 2434-4273. Year 2018. (Oct 4 2019 10:23AM)
[20]Article: Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping. Authors: H. Vo-Duy¹ *, L. Hoang-Trong ¹, M. Nguyen-Van¹, V. Nguyen-Hoang ¹ 1 Bridge Engineering Division, Faculty of Bridge and Road Engineering, Danang University of Science and Technology, The University of Danang – Vietnam . Lect.Notes Mechanical Engineering-ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). No: 60. Pages: 875-889. Year 2018. (Oct 31 2017 9:09AM)
[21]Article: Investigation on turbulence effects on flutter derivatives of suspended truss bridge section. Authors: L. Hoang-Trong; H. Vo-Duy. Lect.Notes Mechanical Engineering-ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). No: 60. Pages: 891-902. Year 2018. (Nov 15 2017 9:31AM)
[22]Article: Effect of low-frequency vortices on galloping of bridge stay cable. Authors: Hiroshi KATSUCHI; Vo Duy HUNG; Hitoshi YAMADA. International Symposium on the Dynamics and Aerodynamics of Cables. No: ISDA2017. Pages: CD ROOM. Year 2017. (Nov 15 2017 9:44AM)
[23]Article: Dry galloping of surface modification cable in low Scruton number range. Authors: VO Duy Hung , Hiroshi KATSUCHI, Hitoshi YAMADA. International Symposium on Flutter and its Application ( ISSN 1349-113X JAXA-SP-16-008E). No: 1. Pages: 629-638. Year 2017. (Dec 18 2015 8:11AM)
[24]Article: Aerodynamic performance of spiral-protuberance cable under rain and dry conditions. Authors: Vo Duy Hung *, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio. Journal of Structural Engineering (Online ISSN : 1881-820X). No: Vol62A. Pages: 431-441. Year 2016. (Dec 18 2015 8:08AM)
[25]Article: Aerodynamic responses of stay cables with multiple spiral-protuberances in low Scruton number range. Authors: Vo Duy Hunga, Hiroshi Katsuchia, Hitoshi Yamadaa, Ippei Sakakib, Eiichi Ookadob and Ryohei Arijib. 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA. No: -. Pages: --. Year 2016. (Apr 13 2016 11:37AM)
[26]Article: Toward a further understanding of rain-wind induced vibration through experimental works. Authors: Vo Duy Hung* , Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio . International summer conference - Japan Society of Civil engineers. No: 17. Pages: cs2. Year 2015. (Apr 9 2015 2:05PM)
[27]Article: An optimization in using the auxiliary fillet on cable surface in various ways for controlling dry-galloping . Authors: Vo Duy Hung, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko NishioDepartment of Civil Engineering, Yokohama National University. 14th International Conference on Wind Engineering
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 14th. Pages: - (accepted). Year 2015.
(Apr 9 2015 2:11PM)
[28]Article: A wind tunnel study on control methods for cable dry-galloping. Authors: Hung D. Vo, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada, Mayuko Nishio. ISSN: 2095-2449,Frontiers of Structural and Civil Engineering, (SCIE Q1,IF= 2.370 H=24). No: 9. Pages: 72-80. Year 2015. (Dec 4 2015 11:15AM)
[29]Article: Experimental study on mechanism and countermeasures for wind induced stay cable vibration with various relative angles. Authors: Vo Duy Hung, PhD. Yokohama National University. No: 33. Pages: 13-15. Year 2014. (Aug 5 2015 9:24AM)
[30]Article: Experimental study on dry-state galloping with various wind relative angles and its countermeasures . Authors: Hung Vo Duy*, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio. Journal of Structural Engineering. No: Vol60. Pages: 438-454. Year 2014. (Mar 26 2014 1:43PM)
[31]Article: Wind tunnel test on mitigation countermeasures for cable dry galloping. Authors: Vo Duy Hung*, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio . The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM14). No: 2014. Pages: 57-71. Year 2014. (Aug 29 2014 9:07AM)
[32]Presentations: Assessments of service ability of bridge (Case study: Pho Nam Bridge Danang city Viet Nam). Authors: Vo Duy Hung - Kiyoto KUROKAWA - Yokohama National University. Proceeding of International Conference 2012 “Establishment of Environmental Education Network: Present and Future”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 78-86. Year 2012.
(Mar 26 2014 2:07PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]

Sách Kỹ năng nghề nghiệp trong xây dựng
Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Hồ Mạnh Hùng, Nguyễn Phước Quý Duy, Hoàng Phương Tùng, Trần Đình Minh. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2023.(Jul 23 2023 9:34PM)

[2]Tác động của gió lên công trình cầu Chủ biên: -TS. Nguyễn Văn Mỹ, TS. Hoàng Trọng Lâm, TS. Võ Duy Hùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2022.(Nov 24 2022 8:57AM)
[3]Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS Võ Duy Hùng, TS Nguyễn Văn Mỹ, TS Nguyễn Duy Thảo. Nơi XB: Nhà Xuất bản KH&KT. Năm 2020.(Jun 11 2020 1:29PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Hồng Lam
Đề tài:

Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Duy Tu Bão Dưỡng Các Công Trình Cầu Và Hầm Trên Tuyến Cao Tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2022

 2022

[2]Đỗ Anh Vũ
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến dạng tổng thể của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc GPS và mô hình phần tử hữu hạn ( Đã bảo vệ)

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2020

 2021

[3]Lâm Thanh Phú
Đề tài:

Phân tích ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thuỷ hoá trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công
(Đã bảo vệ 09/2021)


 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN ( K38 Vĩnh Long)

 2020

 2021

[4]Võ Duy Phúc Đạt
Đề tài: Nghiên cứu xác định hệ số nhám địa hình nhằm xây dựng sự tương quan về vận tốc gió cho thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[5]Võ Văn Việt
Đề tài:

Phân tích ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong Bê Tông khối lớn


 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[6]Đặng Hoàng Long
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc cục bộ kết cấu trụ cột công trình cầu

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[7]Kiều Quốc Lai
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của bê tông tháp cầu Cửa Đại, Tỉnh Quảng Ngãi do Nhiệt thủy hóa gây ra

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[8]Cao Đình Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của cầu treo dây võng do sự cố đứt cáp gây ra

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[9]Trần Thị Ý Nhi
Đề tài:

Nghiên cứu tác động của gió bão đến việc lưu thông xe máy qua cầu Trần Thị Lý và đề xuất biện pháp đối phó

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2017

 2018

[10]Nguyễn Trung Hiếu
Đề tài:

Nghiên cứu đặc điểm của dòng gió đi qua dây văng


 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2017

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Excellent Student Award: In recognition of your outstanding academic performance and excellent achievement of Research activity In doctor programs

 Khoa học

 2016

 01

 Đại học quốc gia Yokohama - Nhật Bản.

[2] Giải Nhì “ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam – Vifotech” lần thứ 17

 Kỹ thuật

 2010

 26/QĐKT

 Quỹ hổ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
[3] Giải nhì NCKH cấp bộ

 Khoa học

 2009

 9008/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ Giáo Dục và Đào tạo

[4] Giải nhất SV Nghiên cứu Khoa học trường ĐH Bách Khoa

 Kỹ thuật

 2009

 83/2009

 ĐH Bách Khoa

marriage affairs all wife cheat i want an affair
[5] Giải KK olympic Cơ học đất toàn quốc

 Kỹ thuật

 2007

 069-7

 Hội cơ học Việt Nam

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Học Bổng Đồng Hành. Năm: 2005.
[2] Học bổng cho SV xuất sắc Việt Nam của Bộ khoa học và nghệ thuật bang Hessen-CHLB Đức. Năm: 2007.
[3] Học Bổng Vallet của tổ chức "Rencontres Du Vietnam". Năm: 2007.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào tình nguyện. Số: 02/NQ-KT. Năm: 2007.
[5] Học Bổng Đồng Hành. Năm: 2007.
[6] Học Bổng Vallet của tổ chức "Rencontres Du Vietnam". Năm: 2008.
[7] Học bổng cho SV xuất sắc Việt Nam của Bộ khoa học và nghệ thuật Bang Hessen-CHLB Đức. Năm: 2009.
[8] Đạt giải cao tại hội nghị SV NCKH toàn quốc. Năm: 2009.
[9] Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 16QĐ/TWĐTN. Năm: 2009.
[10] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn. Số: 78 QĐ. Năm: 2010.
[11] Đã có thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: 230/2010 KT. Năm: 2010.
[12] Certificate of international Enviromental Leadership summer traning course in Japan. Năm: 2012.
[13] Certificate of Leadership training program for Sustainable living with environmental risk. Năm: 2013.
[14] Nghiên cứu sinh xuất sắc (Excellent Student Award)In recognition of your outstanding academic performance and excellent achievement of Research activity in doctor programs. Năm: 2016.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2016-2017. Năm: 2017.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2017-2018. Năm: 2018.
[17] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Năm: 2019.
[18] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[19] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Năm: 2020.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2019-2020. Số: 2862 QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[21] Đã có thách xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020-2021. Số: 302/QĐ-CĐN. Năm: 2021.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2021-2022. Số: 2809/ QĐ-ĐHBK. Năm: 2022.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2022-2023. Năm: 2023.
[24] Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai hiệu qua các phong trào thi đua, các vận động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2023. Số: 52/QĐ-CĐ ĐHBK. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khí động học trong công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2018 SAU ĐẠI HỌC  ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN
[2]Toán chuyên nghành ( FEM)
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa
[3]Anh Văn Chuyên Nghành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên hệ chính quy và tại chức thuộc Khoa XD Cầu Đường  Trường ĐH Bách Khoa và các Trung tâm liên kết với Trường
[4]Thiết Kế Cầu BTCT
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên đại học  Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
[5]Tin học ứng dụng trong TK Cầu
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[6]Thiết kế Cầu Thép
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành xây dựng Cầu Đường
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Đồ án Tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên năm cuối  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[8]Tổng quan Công Trình Cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên hệ chính quy và tại chức thuộc Khoa XD Cầu Đường  Trường ĐH Bách Khoa và các Trung tâm liên kết với Trường
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn