Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,469

[1] Học Bổng Đồng Hành. Năm: 2005.
[2] Học Bổng Đồng Hành. Năm: 2007.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào tình nguyện. Số: 02/NQ-KT. Năm: 2007.
[4] Học bổng cho SV xuất sắc Việt Nam của Bộ khoa học và nghệ thuật bang Hessen-CHLB Đức. Năm: 2007.
[5] Học Bổng Vallet của tổ chức "Rencontres Du Vietnam". Năm: 2007.
[6] Học Bổng Vallet của tổ chức "Rencontres Du Vietnam". Năm: 2008.
[7] Học bổng cho SV xuất sắc Việt Nam của Bộ khoa học và nghệ thuật Bang Hessen-CHLB Đức. Năm: 2009.
[8] Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 16QĐ/TWĐTN. Năm: 2009.
[9] Đạt giải cao tại hội nghị SV NCKH toàn quốc. Năm: 2009.
[10] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn. Số: 78 QĐ. Năm: 2010.
[11] Đã có thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: 230/2010 KT. Năm: 2010.
[12] Certificate of international Enviromental Leadership summer traning course in Japan. Năm: 2012.
[13] Certificate of Leadership training program for Sustainable living with environmental risk. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2016-2017. Năm: 2017.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2017-2018. Năm: 2018.
[16] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Năm: 2019.
[17] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[18] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn