Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,219

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khí động học trong công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2018 SAU ĐẠI HỌC  ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN
[2]Toán chuyên nghành ( FEM)
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên đại học  Đại học Bách Khoa
[3]Anh Văn Chuyên Nghành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên hệ chính quy và tại chức thuộc Khoa XD Cầu Đường  Trường ĐH Bách Khoa và các Trung tâm liên kết với Trường
[4]Thiết Kế Cầu BTCT
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên đại học  Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
[5]Tin học ứng dụng trong TK Cầu
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[6]Thiết kế Cầu Thép
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành xây dựng Cầu Đường
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Đồ án Tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên năm cuối  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[8]Tổng quan Công Trình Cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên hệ chính quy và tại chức thuộc Khoa XD Cầu Đường  Trường ĐH Bách Khoa và các Trung tâm liên kết với Trường
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn