Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,446

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Hồng Lam
Đề tài:

Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Duy Tu Bão Dưỡng Các Công Trình Cầu Và Hầm Trên Tuyến Cao Tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2022

 2022

[2]Đỗ Anh Vũ
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến dạng tổng thể của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc GPS và mô hình phần tử hữu hạn ( Đã bảo vệ)

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2020

 2021

[3]Lâm Thanh Phú
Đề tài:

Phân tích ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thuỷ hoá trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công
(Đã bảo vệ 09/2021)


 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN ( K38 Vĩnh Long)

 2020

 2021

[4]Võ Duy Phúc Đạt
Đề tài: Nghiên cứu xác định hệ số nhám địa hình nhằm xây dựng sự tương quan về vận tốc gió cho thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[5]Võ Văn Việt
Đề tài:

Phân tích ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong Bê Tông khối lớn


 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[6]Đặng Hoàng Long
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc cục bộ kết cấu trụ cột công trình cầu

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[7]Kiều Quốc Lai
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của bê tông tháp cầu Cửa Đại, Tỉnh Quảng Ngãi do Nhiệt thủy hóa gây ra

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[8]Cao Đình Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của cầu treo dây võng do sự cố đứt cáp gây ra

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[9]Trần Thị Ý Nhi
Đề tài:

Nghiên cứu tác động của gió bão đến việc lưu thông xe máy qua cầu Trần Thị Lý và đề xuất biện pháp đối phó

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2017

 2018

[10]Nguyễn Trung Hiếu
Đề tài:

Nghiên cứu đặc điểm của dòng gió đi qua dây văng


 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng- Trường Đại học Bách Khoa

 2017

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn