Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,508

 Nghiên cứu ứng xử động lực học và tĩnh học của cầu dây văng sử dụng cáp CFRP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*, a GVC.TS. NGUYỄN DUY THẢO*
Nơi đăng: Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818; Số: 3/2022;Từ->đến trang: 61-65;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In this paper, the cable-stayed bridge behavior with CFRP cables was studied by simulating a finite element model. The bridge model has a main span of 352 m and is compared with a bridge using a conventional stay cable. The mechanical properties and characteristics of the CFRP cable compare with normal cable stay. Dynamic behaviors such as oscillation mode, frequency of each are analyzed clearly. In addition, the dynamic behaviors of bridge with CFRP cable and the normal stay cable bridge will be compared. Finally, the static behaviors are also carefully analyzed and compared. The detailed results are shown as below.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn