Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,030

 Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Đến Biến Dạng Tổng Thể Và Lực Căng Dây Văng Của Cầu Trần Thị Lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đỗ Anh Vũ1, GVC.TS. Võ Duy Hùng1*, TS. Lê Văn Hiến2
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường ĐHGTVT); Số: 06/2022;Từ->đến trang: ISSN 1859-2724, e-ISSN: 2615-9554.;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn