Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,815

 Đánh giá độ tin cậy dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước khi hệ số xung kích thay đổi theo tiêu chuẩn thiết kế cầu Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đỗ Việt Hải, TS. Võ Duy Hùng, KS. Trần Quang Vy, ThS. Phan Lê Tấn Khoa
Nơi đăng: Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818; Số: ISSN 2354-0818;Từ->đến trang: -;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Previously, when designing bridges according to code 22TCN272-05, the impact factor of the live load was taken as 1.25. However, when updating according to the code TCVN 11823 - 2017, the bridge impact factor changed to 1.33 corresponding to the American bridge design standard - AASHTO LRFD. Therefore, the article focuses on analyzing the reliability index of Co Trung prestressed reinforced concrete beams with I shape section which located in Vinh Long province. The reliability index calculation already considers the uncertainty of loads, cross-sectional dimensions, and strength. concrete strength, reinforcement strength. Calculation results show that, when Co Trung bridge is designed with a impact factor of 1.25, the reliability is lower than the overall target reliability of 3.5.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn