Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,371

 Xây dựng hệ thống điều tiết giao thông cho xe máy qua cầu trong điều kiện gió mạnh dựa trên nền tảng IoT
Chủ nhiệm:  TS. Võ Duy Hùng; Thành viên:  Ks. Đỗ Anh VũKS Nguyễn Huỳnh Nhật Thương
Số: T2018-42-02 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

- Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ trong xây dựng, nhiều công trình cầu nhịp lớn được xây dựng ở nhiều nước trên thế giới. Các công trình này thường ở các vị trí thoáng gió nên các phương tiện lưu thông qua cầu thường chịu ảnh hưởng của gió ngang (xiên), gây lật xe khi tham gia giao thông. Đặc biệt là tại các vị trí cản gió như Tháp cầu thì khi xe lưu thông qua các vị trí này, vận tốc gió sẽ bị thay đổi đột ngột gây ra bởi sự tách dòng gió. Gây thay đổi lớn về trạng thái cần bằng của xe và gây lật xe. Do đó, việc nghiên cứu về hiện tượng này và hệ thống cảnh báo, điều tiết là hết sức quan trọng cần được nghiên cứu chuyên sâu.
Sản phẩm có thể ứng dụng trực tiếp cho thành phố Đà Nẵng, các địa điểm thường xuyên xảy ra sự cố lật xe máy trong giai đoạn gần đây. Đồng thời sản phẩm có thể ứng dụng cho giảng dạy sinh viên về hệ thống điều tiết giao thông dựa trên nển tảng IoT.- Địa chỉ ứng dụng: Ứng dụng trực tiếp cho các công ty quản lý giao thông, cầu đường.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn