Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,623

 Validation Of Theoretical Models For Galloping Response Of Slender StructureFunded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK
Chủ nhiệm:  TS. Võ Duy Hùng; Thành viên:  
Số: IC170137 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 • This work is part of the collaborative research project “Improving the Resilience of Infrastructure in Storms (IRIS)” between The University of Nottingham and Vietnamese-German University, funded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK, with reference IC170137 from December 1st, 2017 until May 31st, 2021. The overall objective of this three-and-a-half-year project is to improve the resilience of slender structures to windstorms in Vietnam.

 • One of the research objectives of the project IRIS is to develop and validate a galloping theory for slender structures that is potentially embedded into the next generation of Vietnamese wind codes.

  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn