Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,270

 Develop Cases To Embed In Vietnam Wind Code Funded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK
Chủ nhiệm:  TS. Võ Duy Hùng; Thành viên:  
Số: Accepted ; Năm hoàn thành: 2021; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
This work is part of the collaborative research project “Improving the Resilience of Infrastructure in Storms (IRIS)” between The University of Nottingham and Vietnamese-German University, funded through the Royal Society International Collaboration Award by The Royal Society, UK
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn