Trần Trung Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27809 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Trung Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/01/1983
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: ĐHĐN
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu định lượng (Tài sản thương hiệu; Hình ảnh quốc gia xuất xứ; Hành vi khách hàng, Điểm đến..)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0511 3 958 726; Mobile: 0914 301 309
Email: trantrungvinh9@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2002-2006: Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
2007-2009: Học viên cao học Quản trị kinh doanh, Học viện MDIS, Singapore
2009-2013: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu và sự hài lòng của du khách đối với điểm đến là thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Trung Vinh. Thành viên: Trần Thị Kim Phương; Nguyễn Thị Ngọc Ly; Nguyễn Phúc Nguyên. Mã số: B2016-DNA-17-TT. Năm: 2018. (May 28 2019 1:17AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh; Nguyễn Hoàng Ngân; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Econometrics and Statistical Methods – Applications In Economics and Finance (ISBN: 978-604-80-3675-1). Trang: 719-736. Năm 2019. (May 28 2019 1:07AM)
[2]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh; Lê Văn Huy; Lê Thị Bích Trâm; Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển (ISSN: 1859 - 0012). Số: 249. Trang: 61-70. Năm 2018. (Apr 1 2018 10:57PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking: Trường hợp Ngân hàng cổ phần thương mại Công thương Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Huỳnh Trí; Trần Trung Vinh. Hội thảo Quốc gia Khoa học Quản trị và Kinh Doanh (COMB-2017). Trang: 584-592. Năm 2017. (Jan 2 2018 10:50PM)
[4]Bài báo: Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp siêu thị Co.opmart Gia Lai. Tác giả: TS. Trần Trung Vinh; Ths. Trần Thị Kim Phương; Ths. Đào Văn Cường. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế, ISSN (0866 - 7969). Số: 5(04). Trang: 99-112. Năm 2017. (Jan 2 2018 10:55PM)
[5]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Heineken tại thị trường bia Việt Nam. Tác giả: TS. Trần Trung Vinh; PGS.TS Lê Văn Huy; Ths. Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 237. Trang: 83-94. Năm 2017. (Apr 3 2017 10:41PM)
[6]Bài báo: Khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng và ý định mua: Trường hợp hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 5(03). Trang: 69-85. Năm 2017. (Oct 6 2017 11:44PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp, giá cảm nhận đến sự hài lòng và ý định mua của hành khách đối với hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Tác giả: Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng. Trang: 598-612. Năm 2016. (Nov 23 2016 11:05PM)
[8]Tham luận: Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu đến dự định mua: Trường hợp thương hiệu máy tính xách tay Dell. Tác giả: Trần Trung Vinh; Nguyễn Thị Thu Hoài. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng. Trang: 559-568. Năm 2016. (Nov 23 2016 11:11PM)
[9]Bài báo: Tài sản thương hiệu điểm đến: Góc nhìn từ cơ sở lý luận. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên; Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4(01). Trang: 74-84. Năm 2016. (Jun 25 2016 1:02PM)
[10]Bài báo: Giá trị thương hiệu và ảnh hưởng của nó đến phản ứng của khách hàng: Trường hợp thương hiệu Apple tại thị trường điện thoại thông minh Việt Nam. Tác giả: TS. Trần Trung Vinh; PGS.TS Lê Văn Huy. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 233. Trang: 51-60. Năm 2016.
(Jan 30 2016 11:02PM)
[11]Bài báo: Mô hình lí thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu. Tác giả: GS.TS Trương Bá Thanh*; TS. Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 133-137. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[12]Bài báo: Mối quan hệ giữa hình ảnh quốc gia xuất xứ và giá trị thương hiệu: Trường hợp thương hiệu Honda tại thị trường xe máy thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Trần Trung Vinh*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 143-148. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu: Trường hợp khách hàng là thuê bao di động trả trước tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: GS.TS Trương Bá Thanh; TS. Trần Trung Vinh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 209. Trang: 112-120. Năm 2014. (May 26 2015 3:58PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của khuyến mãi phi tiền tệ đến giá trị thương hiệu: Trường hợp Vinamilk tại thị trường sữa nước Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: GS.TS Trương Bá Thanh; TS. Trần Trung Vinh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 290. Trang: 76-90. Năm 2014. (May 26 2015 4:04PM)
[15]Bài báo: Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam. Tác giả: GS.TS Trương Bá Thanh; TS. Trần Trung Vinh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 197. Trang: 44-50. Năm 2013. (May 26 2015 3:54PM)
[16]Bài báo: Đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS. Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(44). Trang: 206-215. Năm 2011. (May 26 2015 3:40PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn và ThS. Trần Trung Vinh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 48. Trang: 129-137. Năm 2011. (May 26 2015 3:46PM)
[18]Bài báo: Sự ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong thị trường điện thoại di động Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Trang: 121-127. Năm 2008. (May 26 2015 3:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Linking self-congruity, perceived quality, and satisfaction to brand loyalty in a tourism destination: the moderating role of visit frequency. Authors: Tran, T.K.P., Nguyen, D.P., Le, A.N.H. & Tran, T.V. Tourism Review (ISI, SSCI, Q1, IF = 2.908). No: Forthcoming. Pages: NA. Year 2022. (Feb 10 2021 12:43AM)
[2]Article: The impact of word of mouth on brand equity: A case study from the sportswear market in Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh; Truong Ba Thanh, Nguyen Hoang Ngan, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Economics and Business Research (ISSN: 1756-9869, 1756-9850) (SCOPUS). No: Forthcoming. Pages: NA. Year 2021. (Aug 24 2020 11:53PM)
[3]Article: Brand equity and customer satisfaction: a comparative analysis of international and domestic tourists in Vietnam. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Nguyen Ky Vien, Tran Trung Vinh. Journal of Product & Brand Management (1061-0421) (ISI, SSCI, Q1). No: 30(1). Pages: 180-194. Year 2021. (Aug 25 2020 12:01AM)
[4]Presentations: Customer engagement in social media and purchase intentions in the hotel industry: A conceptual framework. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Penang International Conference on Economics, Society and Technology (PICEST 2020). Pages: 47-60. Year 2020. (May 2 2020 12:07AM)
[5]Presentations: A Moderated Model of Customer Brand Engagement in Social Media: Antecedents and Outcomes. Authors: Trần Trung Vinh; Trần Thị Kim Phương. 2nd Asnet International Multidisciplinary Academic Conference (AIMAC 2020). Pages: 1-15. Year 2020. (May 2 2020 12:14AM)
[6]Article: An Empirical Study Examining a Mediated Moderated Model of Perceived Price Fairness, Brand Equity and Purchase Intention. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Advanced Research in Economics and Finance (e-ISSN: 2682-812X). No: No: 2(2). Pages: 44-59. Year 2020. (Aug 24 2020 11:33PM)
[7]Article: Customer Engagement Behaviours Related to Social Media Advertising and Its Outcomes for Destination: Preliminary Testing of Scales. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim. International Journal of Business and Technology Management (e-ISSN: 2682-7646). No: No: 2(2). Pages: 1-17. Year 2020. (Aug 24 2020 11:35PM)
[8]Article: The Impact of Customer Engagement in Social Media on Satisfaction: A Preliminary Study. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Journal of Research in Business and Management (e-ISSN: 2682-8510). No: No: 2(2). Pages: 60-75. Year 2020. (Aug 24 2020 11:37PM)
[9]Presentations: Perceived Price Fairness, Brand Equity And Purchase Intention: A Mediated Moderated Model. Authors: Tran Trung Vinh. International Conference on Education, Social Sciences & Engineering (ICESE2020) eISBN: 978-967-17837-8-8. Pages: 44-52. Year 2020. (Aug 24 2020 11:43PM)
[10]Article: Article: Job satisfaction, employee loyalty and job performance in the hospitality industry: A moderated model. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Economic and Financial Review (ISSN: 2222-6737) (SCOPUS). No: No: 10(6). Pages: 698-713. Year 2020. (Aug 24 2020 11:46PM)
[11]Presentations: Proposing a Conceptual Model to Explain the Impact of Customer Engagement Behaviours Related To Social Media Advertising On Its Outcomes. Authors: Trần Trung Vinh, Trần Thị Kim Phương. Kuala Kumpur International Conference on Education, Economics and Technology (KLICEET 2020). Pages: 147-161. Year 2020. (May 2 2020 12:05AM)
[12]Article: Impact of country-of-origin image on brand equity: a case study from the sportswear market in Vietnam. Authors: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. Asian Journal of Behavioural Sciences. No: 2 (4). Pages: 1-17. Year 2020. (Jan 15 2021 1:23AM)
[13]Article: An empirical study examining an extended TAM model in the context of a Facebook event page. Authors: Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. Asian Journal of Empirical Research (E-ISSN: 2224-4425) (ABDC). No: 9(9). Pages: 238-253. Year 2019. (Sep 30 2019 10:30PM)
[14]Article: The effect of social media communication on brand equity through Facebook: evidence from CGV Cinemas, Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh; Tran Thi Kim Phuong; Vo Thi Quynh Nga; Nguyen Phuc Nguyen. International Journal of Electronic Customer Relationship Management (1750-0672) (SCOPUS). No: 12(2). Pages: 143-166. Year 2019. (Sep 30 2019 10:36PM)
[15]Presentations: Literature review of the relationships between brand equity and consumer responses. Authors: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. 18th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (ISBN 978- 967-2072-37-9). Pages: 280-291. Year 2019. (May 28 2019 12:48AM)
[16]Article: Brand equity and consumer responses: conceptual framework and preliminary testing of scales. Authors: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. International Journal of Business, Economics and Law (ISSN 2289-1552). No: 18 (2). Pages: 11-22. Year 2019. (May 28 2019 12:53AM)
[17]Article: Brand equity in a tourism destination: a case study of domestic tourists in Hoi An city, Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh; Nguyen Phuc Nguyen; Tran Thi Kim Phuong; Tran Nien Tuan; Huynh Thi Phuong Thuan. Tourism Review (ISI, SSCI, Q1). No: 74(3). Pages: 392 - 410. Year 2019. (May 28 2019 1:13AM)
[18]Article: Examining the Interrelationships among Service Quality, Perceived Price Fairness, Satisfaction and Purchase Intention of Passengers: A Case Study of Vietnam Airlines. Authors: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Thi Phượng. Journal of Southern Taiwan University of Science and Technology: Social Science Edition (ISSN 2518-9700). No: 3(1). Pages: 36-54. Year 2018. (Jul 28 2018 3:32PM)
[19]Article: Proposing an Extension of the Technology Acceptance Model to Explain Facebook User Acceptance of Facebook Event Page. Authors: Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Asian Social Science (E-ISSN 1911-2025) (ABDC). No: 13(6). Pages: 133-141. Year 2017. (Jun 14 2017 1:45AM)
[20]Article: The causal relationships between components of customer-based brand equity for a destination: Evidence from South Korean tourists in Danang city, Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga; Nguyễn Phúc Nguyên. Asian Economic and Financial Review (SCOPUS). No: 7(4). Pages: 358-367. Year 2017. (Jan 14 2017 11:49PM)
[21]Presentations: Proposing a theoretical model to determine factors effecting on job satisfaction, job performance and employee loyalty for technology information (IT) workers. Authors: Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Proceeding- The 13th international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 103-112. Year 2017. (Dec 4 2017 12:35AM)
[22]Article: Destination perceived quality, tourist satisfaction and word-of-mouth. Authors: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Tourism Review (ISSN: 1660-5373) (ISI, SSCI, Q1). No: 72(4). Pages: 392-410. Year 2017. (Dec 4 2017 12:40AM)
[23]Article: Measuring customer based brand equity: A case of Heineken from the beer market in Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh. Asian Social Science (ISSN 1911-2017; E-ISSN 1911-2025) (ABDC). No: 13(3). Pages: 177-184. Year 2017. (Apr 3 2017 10:46PM)
[24]Article: An empirical study on factors effecting the job satisfaction of employees in the hospitality industry: a case of Danang city, Vietnam. Authors: Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Asian Journal of Empirical Research (E-ISSN: 2224-4425) (ABDC). No: 7(7). Pages: 160-175. Year 2017. (Oct 6 2017 11:37PM)
[25]Article: Examining the interrelationships among destination brand image, destination perceived quality, tourist satisfaction and tourist loyalty: evidence from Danang City, Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh; Trần Thị Kim Phương. International Journal of Tourism Policy (ISSN:1750-4104) (SCOPUS). No: 7(4). Pages: 352-374. Year 2017. (Oct 7 2017 12:01AM)
[26]Article: The Relationships among Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intention: Empirical Evidence from the Motorbike Market in Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh; Lê Văn Huy. International Journal of Economics and Finance (ISSN 1916-971X). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 75-84. Year 2016. (Mar 16 2016 2:30AM)
[27]Presentations: Examining the mediating role of tourist satisfaction in the relationship between destination brand image and tourist loyalty: A conceptual model. Authors: Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh; Nguyễn Ký Viễn; Nguyễn Thị Phượng. Proceeding - The 12th International Conference on Knowledge-Based Economy and Global Management, Tainan, Taiwan, 17-18 November, 2016. Pages: 389 - 396. Year 2016. (Nov 23 2016 11:23PM)
[28]Presentations: An Exploration in the Theory of Planned Behavior: A Case of Organic Food. Authors: Trần Niên Tuấn; Trần Trung Vinh. Proceeding of World Conference on Business and Management 2016 (ISSN: 2384-3586). Pages: 288-297. Year 2016. (Jun 25 2016 1:17PM)
[29]Presentations: Moderating Effects of Visit Frequency and Gender on the Relationships between Destination Perceived Quality, Tourist Satisfaction and Word- of- Mouth: A Conceptual Framework. Authors: Tz-Li Wang; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Proceeding of World Conference on Business and Management 2016. Pages: 560-568. Year 2016. (Jun 25 2016 1:41PM)
[30]Article: An Exploration in the Theory of Planned Behavior: A Case of Organic Food in Vietnam. Authors: Trần Niên Tuấn; Trần Trung Vinh. International Journal of Applied Business and Economic Research (ISSN 0972-7302). No: Vol. 14, No. 6. Pages: 4951-4972. Year 2016. (Sep 20 2016 2:05AM)
[31]Presentations: Literature review of the relationships between components of customer-based brand equity for destination. Authors: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7, Vol. 2 (ISBN 978-967-11350-4-50). Pages: 133-140. Year 2015. (Sep 24 2015 2:20PM)
[32]Article: The relationship between components of customer-based brand equity for destination: Conceptual framework and preliminary testing for scales. Authors: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law (ISSN 2289-1560). No: 7(2). Pages: 47-53. Year 2015. (Sep 24 2015 2:24PM)
[33]Article: Customer-based brand equity and its application to destination: A case of domestic tourists in Danang city, Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga; Cao Trí Dũng; Đoàn Thị Hoài Thanh. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (ISSN:1991-8178). No: 9(23). Pages: 275-281. Year 2015. (Sep 24 2015 2:26PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hoàng Ngân
Đề tài: Tài sản thương hiệu và phản ứng của khách hàng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2020

[2]Nguyễn Thị Như Minh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua: Trường hợp sản phẩm giày của công ty Giày BQ

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2018

 2019

[3]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking: Trường hợp khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2018

 2019

[4]Huỳnh Trí
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking: Trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2018

[5]Phạm Thị Hà Giang
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến sự yêu thích và dự định mua: Trường hợp thương hiệu FM Style

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2017

 2018

[6]Lê Thị Bích Trâm
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp du khách nội địa tại Thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]Đào Văn Cường
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Gia Lai

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[8]Nguyễn Thị Thu Hoài
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Dell tại thị trường máy tính xách tay miền Trung

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn