Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,044

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Quốc Dũng
Đề tài: Ứng dụng logic mờ để điều khiển bám điểm công suất cực đại cho nguồn pin mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Phạm Thị Diệu Hiền
Đề tài:

Ứng dung mạng nơ ron điều khiển quá trình thay đổi mức chất lỏng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Nguyễn Thị Lan Anh
Đề tài: Ứng dụng mạng nơron để nâng cao chất lượng truyền động hệ T-Đ cho máy phay CNC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[4]Lê Công Tuấn
Đề tài:

Ứng dung mạng nơ ron ước lượng từ thông để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Võ Anh Tuấn
Đề tài: Thiết kế hệ thống SCADA cho Phòng thí nghiệm Tự động hóa Trường Cao đẳng Công nghệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Trần Trọng Kiệm
Đề tài:

Ứng dung mạng neuron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[7]Mai Thị Đoan Thanh
Đề tài:

Ứng dung bộ lọc tích cực PWM để cải thiện chat lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Trần Ngọc Thìn
Đề tài:

Điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Lê Kim Anh
Đề tài: Ứng dụng mạng nơ ron ước lượng từ thông trong truyền động động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[10]Nguyễn Kiệm
Đề tài: Ứng dụng mạng nơron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Đức Quận
Đề tài: Điều khiển trực tiếp mô men động cơ không đồng bộ với bộ điều khiển mờ, ứng dụng DSP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Phan Điền
Đề tài: Ứng dụng DSP điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[13]Hồ Văn Lộc
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống giám sát tòa nhà dùng WinCC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[14]Nguyễn Ngọc Quân
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát thông minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn