Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,747

   Thông tin khác
 
1. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tâm lý học dạy học và lý luận dạy học đại học , ngày 16/9/1994.
2. Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và đào tạo TW1, ngày 18/03/1997.
3. Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng Quản lý hành chánh Nhà nước, Trường CBQL Giáo dục và đào tạo, ngày 08/9/1997.
4. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và trường École de Technologie Superieure, Canada, Tháng 11/2000.
5. Giấy chứng nhận đã dự lớp bồi dưỡng Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo, ngày 30/7/2008.
6. Giấy chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc Khóa bồi dưỡng Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng Việt Nam, từ ngày 3/11 đến 16/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Chứng nhận đã  hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng AN đối tượng 2, khóa 40, ngày 28/8/2009 , Trường Quân sự Quân khu 5.
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn