Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,466

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật cảm biến
Ngành: Điện
 2008 Cao học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Điều khiển Logic mờ
Ngành: Điện
 2007 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Cảm biến công nghiệp và cơ cấu chấp hành
Ngành: Điện
 2006 Đại học, cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ
[4]Kỹ thuật điện
Ngành: Điện
 1982 Đại học, cao đẳng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường đại học Bách khoa Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Khí cụ điện
Ngành: Điện
 1980 Đại học, cao đẳng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn