Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,013

 Ảnh hưởng của khu công nghiệp Dung Quất đến chiến lược đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và QTKD.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Hội thảo Quốc tế tại Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1997
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn