Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,144

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế và quản lý đô thị
Ngành: Kinh tế học
 2005 Sinh viên đại học.  Đại học Đà Nẵng.
[2]Chính sách công
Ngành: Kinh tế học
 2003 Học viên cao học và sinh viên đại học.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học ngành quản trị.  Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế công
Ngành: Kinh tế học
 1996 Sinh viên đại học.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng.
[5]Kinh tế nông nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1978 Học viên cao học và đại học.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn