Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,939

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phaylom Nodnapho
Đề tài: Phát triển tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2015

[2]Senavong Sonesouphanh
Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[3]Đặng Thị Hân Ly
Đề tài: Hoàn thiện công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[4]Vĩnh Tuấn
Đề tài: Phát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[5]Trương Công Tú
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố Đồng Hới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Nguyễn Tấn Nghĩa
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[7]Võ Hoài Nam
Đề tài: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[8]Võ Chiêu Phúc
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[9]Trần Văn Sang
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[10]Đoàn Tranh
Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2012

[11]Thân Trọng Trần Thi
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[12]Nguyễn Lê Nhã Uyên
Đề tài: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện ĐakGlei, Tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[13]Đào Thị Thu Trinh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Navibank Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[14]Quảng Thị Anh Phượng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[15]Huỳnh Thị Tuyết Nga
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[16]Đoàn Thị Nhiệm
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[17]Trần Thị Đức Hạnh
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng (Navibank Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Lê Bá Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Lê Thị Tuyết Trinh
Đề tài: Phát triển dịch vụ công trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Diệp Xuân Tài
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Đặng Ngọc Phương
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với trang trại tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Trương Văn Vỹ
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[23]Lê Nguyễn Cao Tài
Đề tài: Phát triển dịch vụ cảng biển tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[24]Dương Tuấn Anh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[25]Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức Trường Đại học Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[26]Nguyễn Ngọc Dũng
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động bảo trợ xã hội ở tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[27]Đặng Ngọc Tuân
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận Cẩm Lệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[28]Tăng Trần Nhân
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[29]Nguyễn Tiến Đà
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[30]Trần Thị Thanh Vân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[31]Trần Thu Vân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp Phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[32]Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[33]Lê Quang Đức
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[34]Nguyễn Văn Đến
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[35]Võ Nguyễn Vi Dân
Đề tài: Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[36]Trần Thị Lương Hảo
Đề tài: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[37]Huỳnh Thị Mỹ Hòa
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Huyện Đai Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[38]Lê Hoàng Thị Ngân Hà
Đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[39]Trần Quốc Đạt
Đề tài: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[40]Nguyễn Tấn Vũ
Đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[41]Mai Văn Hữu
Đề tài: Giả pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[42]Phạm Anh Định
Đề tài: Phát triển bền vững làng nghề nước mắm Nam Ô.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[43]Đặng Thị Á
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[44]Đào Duy Bình
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực UBNN cấp xã - Trường hợp Huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[45]Ngô Văn Chiến
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[46]Tống Phước Phong
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Trường cao đẳng Thương mại đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[47]Nguyễn Thanh Quang
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đến năm 2015 và năm 2020.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[48]Hồ Thị Thanh Thảo
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Ban quản lý dự án Quốc lộ 1A, Liên Chiểu - Thuận Phước.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[49]Chu Thị Hồng Vân
Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[50]Trương Thị Viên
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[51]Đinh Văn Công
Đề tài: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[52]Võ Văn Huy
Đề tài: Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[53]Phạm Tuấn Hùng
Đề tài: Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[54]Doãn Duy Thiêm
Đề tài: Phát triển dịch vụ Internet tại Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực III.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[55]Đoàn Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[56]Lê Thị Hoài Hương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[57]Lê Bảo
Đề tài: Phát triển nuôi tôm bền vững ở các tỉnh duyên hải Miền Trung.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2010

[58]Nguyễn Hồng Cử
Đề tài: Phát triển nông sản xuất khẩu theo hướng bền vững ở Tây Nguyên.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2010

[59]Lưu Bá Phong
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty du lịch - dịch vụ Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[60]Hoàng Thùy Oanh
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực cho người lao động tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[61]Lê Thanh Bình
Đề tài: Giải pháp phát triển Dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Công Thương.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[62]Phan Thị Diệu Hiền
Đề tài: Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng tại Công ty Điện toán truyền số liệu.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[63]Senavong Sonesouphanh
Đề tài: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Savannkhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[64]Sayasene Lamngeun
Đề tài: Giải pháp phát triển các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Savannakhet, nước Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[65]Phạm Hữu Thu
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Tổng công ty Sông Đà.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[66]Nguyễn Đình Thường
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động trong tại xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[67]Dương Thanh Bình
Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[68]Hoàng Phước Đại
Đề tài: Phát triển dịch vụ phục vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[69]Huỳnh Thị Nga
Đề tài: Quản trị nguồn nhân lực ở Công ty Cao su Đắc Lắc.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[70]Nguyễn Thị Mỹ
Đề tài: Giải pháp tài chính để phát triển các trang trại ở Kon Tum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[71]Nguyễn Xuân Dũng
Đề tài: Quản trị nguồn nhân lực trong các ngân hàng Thương mại quốc doanh tại Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[72]Tống Quốc Công
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại cụm Cảng Hàng không miền Trung.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[73]Lê Thị Phương Thảo
Đề tài: Sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp dịch vụ cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[74]Đào Hữu Hòa
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[75]Hoàng Công Tuấn
Đề tài: Phát triển các làng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[76]Tào Thị Hồng Vân
Đề tài: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[77]Phumavong Keo Udon
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Champasac - Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[78]Đinh Quang Cường
Đề tài: Phát triển ngành du lịch Đà Nẵng trong điều kiện hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[79]Huỳnh Huy Hòa
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[80]Võ Ngọc Anh
Đề tài: Các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Quảng Ngãi trong điều kiện hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[81]Võ Thành Lê
Đề tài: Giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Petrolimex - Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[82]Nguyễn Ngọc Trâm
Đề tài: Thu hút đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[83]Trần Văn Hấn
Đề tài:

Định hướng đầu tư Thành phố Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[84]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[85]Nguyễn Văn Hùng
Đề tài: Một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh KonTum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[86]Lương Trọng Khoa
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[87]Võ Thanh Hải
Đề tài: Biện pháp phát triển các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[88]Nguyễn Văn Diệu
Đề tài:

Biện pháp để phát triển kinh tế các xã vùng cao - Thị xã Tam Kỳ - Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[89]Phan Kỳ Vũ
Đề tài: Phát triển ngành giày da Việt Nam.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2003

[90]Nguyễn Hữu Quyền
Đề tài: Một số giải pháp chủ yếu để quản lý có hiệu quả ngành Điện lực Việt Nam.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1997

 2002

[91]Nguyễn Văn Hai
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động ở nhà máy dệt Hòa Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[92]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Biện pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong các đơn vị của tổng công ty hàng không tại Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[93]Ngô Ngọc Trọng
Đề tài: Biện pháp để phát triển kinh tế trang trại ở Quảng Nam Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[94]Võ Ngọc Liên
Đề tài: Một số biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ngành thương mại thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[95]Lưu Thành Oong
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở các nhà máy sửa chữa kỹ thuật hàng không quân sự.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[96]Võ Văn Đào
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty điện chiếu sáng Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[97]Nguyễn Danh Tường
Đề tài: Phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng ở Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 1999

 1999

[98]Đào Hữu Hòa
Đề tài: Phát triển ngành thủy sản ở Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 1999

 1999

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn