Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,968

 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 6(67);Từ->đến trang: 151-155;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các trường đại học bao giờ cũng là con đường cơ bản để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Đáng tiếc, thời gian qua, công tác đào tạo của các trường chưa thật sự gắn bó với doanh nghiệp. Vì vậy, trình độ của sinh viên sau khi ra trường còn nhiều hạn chế, cả về lý thuyết lẫn thực hành; khi tiếp cận với thiết bị hiện đại, với công nghệ mới, vật liệu mới, v.v.. sinh viên rất bỡ ngỡ, hầu như không hiểu được, phải học từ đầu. Ngược lại, doanh nghiệp cũng còn phó mặc và chưa có trách nhiệm cùng các trường trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực nói trên. không đóng góp công sức cùng Nhà trường để nội dung đào tạo sát với yêu cầu công tác, v.v.. Thậm chí có đôi khi còn ngại cho sinh viên đến doanh nghiệp thực tập. Bài báo này đã bước đầu phân tích nguyên nhân của sự thiếu gắn kết, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Training the human resources, especially in universities, is always a major way to supply high-quality human resources for enterprises. However, over the past recent time, the training activities of universities are not really in association with enterprises. Therefore, the professional level of graduate students is rather limited in theory as well as practice. During the process of accessing modern equipment, new technologies and materials, etc. students are like fish out of water and they have to study from the beginning. On the contrary, enterprises still leave the whole workload to the universities and do not show their responsibility in training the above human resources as well as in contributing to the designing of a training programme that suits job requirements. Somtimes they even hesitate to receive students to do internship in their premises. This paper is an attempt to analyze the causes of this lack of collaboration and to propose some solutions to improve the relationship between universities and enterprises. Moreover, this is also one of the measures to enhance the quality of human resource training for enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn