Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,908

 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam bằng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 153;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các quốc gia trên thế giới dù kiện hoàn cảnh có khác nhau, đều có cùng một mong muốn là tìm cách thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và từng bước thực hiện công bằng xã hội. Trong một hoàn cảnh nào đó, giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội có những mâu thuẫn nhất định. Thông thường, để đạt mục tiêu này, cần đánh đổi sự hy sinh ở mục tiêu khác. Nhưng điều đó không có nghĩa, không có những giải pháp để cùng một lúc thực hiện hai mục tiêu nói trên. Ở Việt Nam, theo chúng tôi, phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn đó chính là giải pháp vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. Vậy, thế nào là kết cấu hạ tầng ở nông thôn? Kết cấu này ở nông thôn Việt Nam hiện nay như thế nào? đâu là thành công, đâu là vấn đề đặt ra? Làm thế nào để có được kết cấu hạ tầng nông thôn bền vững, hiệu quả? Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin nêu một một số ý kiến về vấn đề đó.
ABSTRACT
Nations in the world, irrespective of their context differences, are all aimed at seeking ways to accelerate their economic growth and to gradually realize social justice. In some circumstances, there are certain contradictions between economic growth and social justice. Nomarlly, one goal can be achieved at the expense of the other. However, this does not mean that there is no way to reach the two above-mentioned goals at the same time. In our opinion, it is the development of the rural infrastructure that contributes to both the acceleration of economic growth and the realization of social justice in Vietnam. Hence, what is the infrastructure in the countryside? What is the status quo of this structure in the Vietnamese countryside - its strong points and weak points? Moreover, how can we obtain an effective and sustainable rural infrastructure? This paper is to present our opinions o these issues.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn