Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,424

 Xây dựng khung chương trình đào tạo cho khối ngành kinh tế.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS Võ Xuân Tiến
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B96-14-01-TĐ ; Năm hoàn thành: 1997; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn