Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,515

 Mô hình tổ chức và hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp ở Miền Trung thời gian đến.
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  ThS.Hồ Hữu Tiến ; ThS Lê Bảo ; ThS Trần Hữu Hải ; CN Huỳnh Viết Thiên Ân.
Số: B2000-14-31-TĐ ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn