Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,169

 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: 02/2009/KQNC-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn