Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỘNG CƠ HYBRID BIOGAS-DIESEL
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Bùi Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 30;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm động cơ hybrid biogas-diesel được cải tạo từ động cơ diesel tĩnh tại nhờ phối hợp hoạt động của hai bộ điều tốc. Động cơ hybrid biogas-diesel có thể chạy bằng biogas với thành phần CH4 khác nhau, kể cả biogas nghèo. Khi hết biogas, động cơ có thể chuyển sang chạy bằng diesel như trước khi cải tạo mà không cần sự can thiệp kỹ thuật đặc biệt nào. Để đảm bảo công suất định mức của động cơ diesel khi động cơ hybrid chạy bằng biogas chứa 60% CH4 chúng ta phải duy trì lượng phun diesel bằng khoảng 30% lượng phun định mức. Khi động cơ hybrid chạy bằng biogas chứa trên 70% CH4, lượng phun diesel chỉ cần duy trì ở mức tối thiểu khoảng 10% lượng phun định mức để đánh lửa. Bộ điều tốc biogas có thể giữ ổn định tốc độ động cơ hybrid với mức độ dao động tốc độ khoảng 5%.
ABSTRACT
The paper presents experimental results of biogas-diesel hybrid engine converted from diesel engine with the help of two speed governors. The hybrid engine can be fueled with biogas containing different CH4 concentrations, even with poor biogas. In case of shortfall of biogas supply, the hybrid engine can operate in diesel mode without any specialized technical intervention. To ensure rated power of diesel engine as the hybrid engine is fueled with biogas containing 60% CH4, a diesel injection of 30% rated injection is needed. If CH4 concentration in biogas is higher than 70%, only a pilot injection of 10% rated injection is needed for ignition. Speed of the hybrid engine can be controlled by biogas speed governor with the speed fluctuation of about 5%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn