Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,209

[1]  Chiến sĩ Thi Đua toàn quốc.. Số: Quyết định số 1052/QĐ/TTg. Năm: 04-08-2008.
[2]  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,. Số: 303/QĐ-TTg. Năm: 2000.
[3]  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 3749/GD&ĐT. Năm: 2000.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 1632/GD&ĐT. Năm: 2001.
[5] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng,. Số: 751/QĐ-UB. Năm: 2001.
[6] Huân Chương Hàn Lâm Hạng Ba của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Pháp (Palmes Académiques dans l’Ordre Chevalier). Năm: 2001.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 1162/GD&ĐT. Năm: 2003.
[8] Huân Chương Hàn Lâm Hạng Nhì của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Pháp năm (Palmes Académiques dans l’Ordre Officier). Năm: 2005.
[9] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.. Số: 8147/QĐ-UB. Năm: 2006.
[10] Huân chương Lao động Hạng Ba. Số: 854/2006/QĐ-CTN. Năm: 2006.
[11] Huân chương ISSARA hạng III vì có công giúp đỡ nước CHDCND Lào trong lĩnh vực giáo dục. Số: 022/CTN. Năm: 2013.
[12] Huy Chương vì Sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2014.
[13] Huy Chương vì Sự nghiệp Khuyến học. Năm: 2015.
[14] Huân chương Lao động Hạng Hai. Năm: 2015.
[15] Kỷ niệm Chương vì Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Năm: 2016.
[16] Huy Chương vì Thế hệ trẻ. Năm: 2016.
[17] Huy Chương vì Sự nghiệp Khoa học-Công nghệ. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn