Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,456

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Anh Vũ
Đề tài: Tính toán quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ ô tô hybrid biogas-xăng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

[2]Bùi Văn Tấn
Đề tài: Nâng cao tính năng kinh tế-kỹ thuật và giảm phát thải ô nhiễm của động cơ xe gắn máy chạy bằng LPG-Ethanol
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

[3]LÊ XUÂN THẠCH
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa và thực nghiệm chu trình công tác động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[4]NGUYỄN VIỆT HẢI
Đề tài: Mô hình hóa quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ biogas
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[5]LÊ MINH TIẾN
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu biogas/diesel trên cơ sở động cơ diesel 1 xi lanh tĩnh tại
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[6]Nguyễn Việt Hải
Đề tài: Tính toán bộ hóa hơi cho động cơ sử dụng khí dầu mỏ hoa lỏng LPG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2009

[7]Nguyễn Phi Quang
Đề tài: Bộ điều tốc vạn năng cho động cơ Diesel sử dụng biogas

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 2009

[8]HỒ SĨ XUÂN DIỆU
Đề tài: Ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[9]LÊ VĂN TUỴ
Đề tài: Mô hình tia phun CNG trong buồng cháy động cơ.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[10]Lê Minh Tiến
Đề tài: Tự động điều khiển động cơ Diesel chạy bằng khí biogas .

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 2008

[11]NGUYỄN NGỌC LINH
Đề tài: Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2007

[12]LÊ VĂN LỮ
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành NOx, CO và biện pháp kỹ thuật làm giảm nồng độ của chúng trong khí thải lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu FO.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Viện Môi trường và Tài nguyên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 2001

 2006

[13]HỒ TẤN QUYỀN
Đề tài: Xe buýt ‘sạch’ cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện giao thông đô thị Miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2005

[14]NHAN HỒNG QUANG
Đề tài: Mô hình hóa ngọn lửa rối khuếch tán trong môi trường không khí vận động.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2005

[15]Nguyễn Quân
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức

 2002

 2004

[16]NGUYỄN HỮU HƯỜNG
Đề tài: Nghiên cứu quá trình cháy của hỗn hợp phân lớp trong động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG phun trực tiếp
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2003

[17]PHẠM THỊ KIM LOAN
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc của các máy có cánh tại các chế độ ngoài thiết kế.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 - Đại học Đà Nẵng

 1998

 2002

[18]DƯƠNG VIỆT DŨNG
Đề tài: Góp phần nghiên cứu động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2002

[19]Hồ Sĩ Xuân Diệu
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2001

[20]Lê Phước Hòa
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2001

[21]Nhan Hồng Quang
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2000

[22]Nguyễn Hữu Huệ
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2000

[23]Hồ Tấn Quyền
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1997

 1999

[24]TRẦN THANH HẢI TÙNG
Đề tài: Góp phần nghiên cứu sự hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ Diesel.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

 1996

 1999

[25]PHẠM XUÂN MAI
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ Diesel của.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1995

 1998

[26]TRẦN VĂN NAM
Đề tài: Nghiên cứu sự hình thành carbon monoxyde CO trong quá trình cháy động cơ xăng.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1994

 1997

[27]Dương Việt Dũng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1995

 1997

[28]Trần Thanh Hải Tùng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

 1993

 1995

[29]NGUYỄN HỮU HUỆ
Đề tài: Nghiên cúu giải pháp kỹ thuật phun nhiên liệu trên đường nạp của động cơ xe gắn máy cỡ nhỏ.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 

[30]NGUYỄN QUÂN
Đề tài: Xe gắn máy hybrid điện-gas.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 

[31]NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Đề tài: Ứng dụng khí biogas nén trên mô tô.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

[32]NGUYỄN VĂN ANH
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng biogas trên phương tiện cơ giới ở nông thôn.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

[33]Nguyễn Hương
Đề tài: Xe gắn máy hybrid điện-gas

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn