Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,279

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhiên liệu thay thế
Ngành: Cơ khí động lực
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Ô tô hybrid
Ngành: Cơ khí động lực
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]Quá trình cháy trong động cơ đốt trong
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Thạc sĩ, chuyên đề tiến sĩ  Trường ĐHBK Đại học Đà Nẵng
[4]Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1996 Thạc sĩ  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[5]Ô tô và ô nhiễm môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[6]Điện ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Sinh viên Đại học  TTruwowfng ĐHBK Đà Nẵng
[7]Thí nghiệm động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1983 Sinh viên Đại học  Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Đà Nẵng
[8]Động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1981 Sinh viên Đại học  Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn