Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,095,488

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng độc quyền sáng chế số 13721 "Van nạp nhiên liệu khí và bộ chuyển đổi nhiên liệu xăng/nhiên liệu khí có van nạp này"

 Kỹ thuật

 2015

 13721

 Cục Sở Hữu Trí tuệ

[2] Huân chương Lao động Hạng Hai

 Chưa xác định

 2015

 Quyết định số 2525/QĐ-CTN, ngày 12-11-2015

 Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam

[3] Bằng độc quyền sáng chế số 11868 “Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel”

 Kỹ thuật

 2013

 11868

 Cục Sở hữu trí tuệ

[4] Huân chương ISSARA hạng III của CHDCND Lào trong lĩnh vực giáo dục

 Chưa xác định

 2013

 Quyết định số 022/CTN, ngày 16/01/2013

 Chủ tịch nước CHDCND Lào

[5] Bằng độc quyền sáng chế số 9562 “Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-xăng”

 Kỹ thuật

 2011

 9562

 Cục Sở hữu trí tuệ

[6] Bằng độc quyền sáng chế số 9433 “Bộ điều tốc cho động cơ tĩnh tại chạy bằng biogas được cải tạo từ động cơ diesel”

 Kỹ thuật

 2011

 9433

 Cục Sở hữu trí tuệ

[7] Bằng độc quyền sáng chế số 8187 “Hệ thống không tải-làm đậm của động cơ ô tô chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG”

 Kỹ thuật

 2010

 8187

 Cục Sở hữu trí tuệ

[8] Bằng độc quyền sáng chế số 6643 “Hệ thống ba van chức năng cung cấp nhiên liệu khí cho xe gắn máy LPG/xăng"

 Kỹ thuật

 2007

 6643

 Cục Sở hữu trí tuệ

[9] Bằng độc quyền sáng chế số 5940 “Bộ phụ kiện chuyển đổi nhiên liệu LPG/xăng cho xe gắn máy"

 Kỹ thuật

 2006

 5940

 Cục Sở hữu trí tuệ

[10] Huân chương Lao động Hạng Ba

 Chưa xác định

 2006

 Quyết định số 854/2006/QĐ-CTN, ngày 21-07-2006

 Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

[11] Palmes Académiques dans l’Ordre Officier

 Chưa xác định

 2005

 

 Chính phủ Cộng hòa Pháp

[12] Bằng Lao động sáng tạo

 Chưa xác định

 2003

 

 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

[13] Giải thưởng Khoa học-Công nghệ của Cộng Đồng Đại học Pháp Ngữ

 Chưa xác định

 2003

 

 Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

[14] Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2003

 

 Thành phố Đà Nẵng

[15] Bằng độc quyền sáng chế số 3692: “Hệ thống nhiên liệu cho xe gắn máy hai bánh sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG/xăng"

 Kỹ thuật

 2003

 3692

 Cục Sở hữu trí tuệ

[16] Palmes Académiques dans l’Ordre Chevalier

 Chưa xác định

 2001

 

 Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn