Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,434

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Jan 3 2021 7:47AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới . Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: 2010G/35. Năm: 2012. (May 15 2019 6:20AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học nghiên cứu (Research University) để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (May 15 2019 6:13AM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2008. (Jan 10 2011 9:22AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên:
.
Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008.
(Jan 10 2011 9:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2006-ĐN01-07. Năm: 2007. (Jan 10 2011 9:19AM)
[7] Đề tài ươm tạo công nghệ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hải Tùng. Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:16AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:18AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:14AM)
[10] Đề tài Khác: Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:00AM)
[11] Đề tài Khác: Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:08AM)
[12] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 320604. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:10AM)
[13] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004 -III- 33-TĐ. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:13AM)
[14] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2004. (Jan 10 2011 8:54AM)
[15] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc khối công nghệ.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: B2002 -17-18-DAMT. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:50AM)
[16] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: B01-17-01TĐ. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:42AM)
[17] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch môi trường kiểu động cho Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:44AM)
[18] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong và động cơ tên lửa. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:48AM)
[19] Đề tài Khác: Định hướng bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Tỉnh. Năm: 2002. (Jun 1 2011 8:40AM)
[20] Đề tài Khác: Định hướng bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài khác. Năm: 2002. (Jan 10 2011 8:39AM)
[21] Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: 96-III-CB-01. Năm: 2000. (Jan 10 2011 8:28AM)
[22] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B00-III-14TĐ. Năm: 2000. (Jan 10 2011 8:32AM)
[23] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B97-III-01TĐ. Năm: 1999. (Jan 10 2011 8:18AM)
[24] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do phương tiện vận tải gây ra. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B96-15-TĐ-01. Năm: 1996. (May 14 2019 6:47PM)
[25] Đề tài Khác: Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: Đề tài khác. Năm: 1984. (Jan 9 2011 4:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn