Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương của động cơ dual fuel biogas diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Văn Ga*, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 47;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống đo hệ số tương đương của động cơ dual fuel biogas diesel được lắp đặt với 2 cảm biến lưu lượng kiểu sợi nóng của động cơ ô tô. Mối quan hệ giữa hệ số phi thực tế nhận được nhờ phân tích khí sau bộ tạo hỗn hợp và tỉ số điện áp đầu ra của hai cảm biến cho phép ta xác định được hệ số chuẩn của hệ thống đo phi. Hệ số tương đương phi phụ thuộc nhiều vào độ mở bướm ga và thành phần CH4 trong biogas nhưng ít phụ thuộc vào tốc độ động cơ. Công suất có ích cực đại của động cơ đạt được ứng với thành phần hỗn hợp hơi giàu. Giá trị phi ứng với công suất có ích cực đại dịch chuyển dần về phía phi=1 khi hàm lượng CH4 trong biogas tăng. Phương pháp đo phi của công trình này có thể được áp dụng để thiết kế hệ thống điều khiển tự động động cơ dual fuel biogas diesel.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
A system of measuring equivalence ratio phi of biogas diesel dual fuel engine is established by 2 hot wire sensors of automobile. The relationship between real phi given by gas analysis in downstream of mixer and ratio of output voltage of the two sensors allows us to determine calibrated coefficient of the system. Equivalence ratio phi strongly depends on the opening level of throttle valve and on CH4 composition in biogas but it slightly depends on engine speed. Maximum brake power of the engine is obtained with a slightly rich mixture. As CH4 composition in biogas increases, phi corresponding to maximum brake power moves gradually toward phi =1. The results of this work can be applied to design an automatic control system for biogas diesel dual fuel engine.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn