Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của thành phần H2 làm giàu biogas đến tính năng công tác và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel biogas-diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20; Số: 7-2017;Từ->đến trang: 238-245;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biogas có chỉ số octan lớn nên có thể sử dụng ở động cơ có tỉ số nén cao để cải thiện hiệu suất nhiệt. Tuy nhiên do biogas có chứa khí carbonic nên tốc độ cháy thấp làm ảnh hưởng đến tính năng công tác của động cơ. Để khắc phục nhược điểm này, chúng ta có thể pha vào biogas chất khí có tốc độ cháy cao, khí hydrogen. Bài báo này tập trung phân tích ảnh hưởng thành phần H2 pha vào biogas đến công suất và mức độ phát thải bồ hóng của động cơ dual fuel. Kết quả cho thấy với hệ số tương đương của hỗn hợp và thành phần biogas cho trước thì khi tăng thành phần H2 pha vào biogas áp suất cực đại cũng như công chu trình của động cơ tăng. Đồng thời nồng độ bồ hóng cực đại và nồng độ bồ hóng trong khí thải giảm nhanh khi tăng thành phần H2 pha vào nhiên liệu. Với bất kỳ thành phần H2 pha vào biogas, nồng độ bồ hóng trong khí thải giảm theo độ đậm đặc của hỗn hợp, trong khi đó nồng độ bồ hóng cực đại đạt giá trị lớn nhất khi hệ số tương đương của hỗn hợp f=1,1. Vì vậy pha H2 để làm giàu biogas không những cải thiện được tính năng công tác của động cơ mà còn làm giảm mức độ phát thải ô nhiễm
ABSTRACT
Due to high octane number, biogas can be used on high compression ratio engine to improve thermal efficiency. However the presence of carbonic in biogas slows down combustion speed and hence, effects to engine performance. Enriched biogas by hydrogen, a high combustion speed gas, can overcome this disadvantage. The present paper analyzes the effects of H2 composition enriched biogas to indicated power and soot emission of dual fuel engine. The results show that at a given equivalence ratio and a biogas composition, peak pressure and indicated cycle work of the engine increase with increasing H2 composition and as the same time, peak value of soot and soot concentration in exhaust gas decrease. At any H2 composition, soot concentration in exhaust gas decreases as increasing equivalence ratio meanwhile the maximum peak value of soot is reached at f=1,1. Enrichment of biogas by H2 thus not only improves engine performance but also reduces pollution emission
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn