Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019;Từ->đến trang: 35-41;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiệu suất của động cơ chạy bằng biogas nghèo pha HHO với hàm lượng bé được cải thiện nhờ tính năng ưu việt của hydrogen đối với quá trình cháy. Thêm vào đó, khi pha HHO vào biogas với hàm lượng cao, công suất của động cơ tăng mạnh do giảm lượng khí trơ CO2, N2 nạp vào xi lanh. Hỗn hợp HHO và biogas giúp động cơ làm việc ổn định với hệ số tương đương rất bé do đó hiệu quả công tác của động cơ được cải thiện khi hoạt động ở tải cục bộ. Khi tăng hàm lượng HHO pha vào biogas thì góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ giảm. Khi cố định góc đánh lửa sớm, nếu tăng hàm lượng HHO trong biogas thì áp suất và nhiệt độ cực đại của quá trình cháy đều tăng đồng thời đỉnh đường cong của các đại lượng này dịch chuyển về gần điểm chết trên. Nồng độ NOx tăng theo hàm lượng HHO pha vào biogas. Nồng độ NOx tăng 1,5 lần và 3,5 lần tương ứng với khi pha 20% và 30% HHO vào biogas chứa 60% CH4 so với khi chạy bằng biogas.
ABSTRACT
The performance of the engine fueled with poor biogas enriched HHO is enhanced due to excellent properties of hydrogen for combustion. Besides, with high HHO content in the biogas, the power of the engine increases sharply due to the reduction of inert gas CO2, N2 supplied into the cylinder. The engine fueled with HHO-biogas blend can operate with high stability under low equivalence ratio, thereby the performance of the engine is improved at part load regimes. When the HHO content in the biogas increases, the optimum advanced ignition angle of the engine decreases. At a given ignition timing, if the HHO content in the biogas is increased, the maximum pressure and temperature of the combustion process increase simultaneously with the peak of the curves moving towards the top dead center. NOx concentrations increase with the HHO content in biogas. As the engine fueled with biogas containing 60% CH4 enriched by 20% and 30% HHO the NOx concentration in exhaust gas increases by 1.5 times and 3.5 times, respectively, compared to biogas only running mode.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn