Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 3, 2019;Từ->đến trang: 11-16;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày công nghệ kiểm soát tỉ lệ không khí-nhiên liệu của động cơ chạy bằng biogas nghèo pha HHO được thực hiện nhờ hai van cấp ga kiểu hút chân không: van công suất cấp ga gián đoạn và van làm đậm cấp ga liên tục. Thời điểm tác động của các van được điều chỉnh theo áp suất trên đường nạp. Khi tốc độ động cơ tăng, độ chân không tại họng nạp ga tăng và thời điểm cực đại lùi về phía cuối quá trình nạp. Khi cấp ga gián đoạn, mức độ dao động áp suất tại họng nạp ga giảm khi tăng tốc độ động cơ. Trong cùng điều kiện cung cấp gas, hệ số tương đương của hỗn hợp tăng nhẹ nếu bổ sung HHO. Nếu không có van làm đậm thì cùng độ mở bướm ga, hệ số tương đương của hỗn hợp giảm mạnh khi tăng tốc độ động cơ. Van làm đậm làm tăng hiệu quả hoạt động của động cơ chạy bằng biogas nghèo pha HHO nhờ điều chỉnh thành phần hỗn hợp hợp lý và cải thiện độ đồng đều của hỗn hợp cuối quá trình nén
ABSTRACT
The paper presents technology for controlling air-fuel ratio of engine fueled with HHO enriched poor biogas by two vacuum-type gas supplying valves: intermittent gas supplying power valve and continuous gas supplying enriched mixture valve. The timings of the valves are adjusted according to pressure in intake manifold. As engine speed increases, the vacuum at throttle increases and the time reaches to the peak value tends to the end of intake process. As intermittent gas supplying, the amplitude of pressure fluctuation at the throttle decreases as increasing engine speed. Under the same gas supplying conditions, equivalence ratio increases slightly if HHO is injected. Without enriched mixture valve, at the same throttle opening, equivalence ratio drastically decreases as increasing engine speed. The performance of engine fueled with HHO enriched poor biogas is improved with help of enriched mixture valve due to appropriate adjustment of equivalence ratio and enhancing homogeneity of the mixture
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn