Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21; Số: 21/2018;Từ->đến trang: 175-184;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hydrogen nhận được từ điện phân nước bằng điện mặt trời và biogas là các nguồn năng lượng tái tạo rất dồi dào ở nước ta. Nghiên cứu công nghệ ứng dụng hiệu quả các nguồn năng lượng này để sinh công phục vụ cho sản xuất và đời sống sẽ góp phần tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải các chất khí gây hiệu ứng nhà kính, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Kết quả cho thấy nếu góc đánh lửa sớm của động cơ cố định thì khi tăng hàm lượng hydrogen trong hỗn hợp nhiên liệu, giá trị cực đại của áp suất tăng nhưng công chỉ thị chu trình giảm. Khi tăng hàm lượng H2 trong nhiên liệu thì góc đánh lửa sớm tối ưu giảm, công chỉ thị chu trình của động cơ tăng. Mức độ gia tăng công chỉ thị chu trình khi hàm lượng H2 trong nhiên liệu bé cao hơn khi hàm lượng H2 trong nhiên liệu lớn. Sự hiện diện của H2 trong nhiên liệu cải thiện quá trình cháy của hỗn hợp biogas nghèo tốt hơn đối với biogas giàu. Khi động cơ chạy với hỗn hợp biogas-hydrogen cho trước, mức độ phát thải NOx đạt giá trị cực đại với hỗn hợp hơi nghèo. NOx giảm khi tăng tốc độ động cơ nhưng tăng khi tăng hàm lượng H2 trong nhiên liệu hay tăng góc đánh lửa sớm ứng với điều kiện cung cấp nhiên liệu và độ đậm đặc của hỗn hợp cho trước. Do đó việc lựa chọn góc đánh lửa sớm phù hợp có ý nghĩa quan trọng để cải thiện tính năng kinh tế-kỹ thuật của động cơ và giảm phát thải NOx khi chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen.
ABSTRACT
Engine performance and NOx emission characteristics of the SI engine fuelled with hydrogen enriched biogas have been analyzed by numerical simulation. The results show that if advance ignition angle of the engine is fixed, peak value of in-cylinder pressure increases whereas indicated engine cycle work decreases as increasing hydrogen concentration in the fuel mixture. Optimum advance ignition angle decreases as increasing hydrogen concentration. At a given engine speed, NOx emission reaches to a maximum value with slightly poor mixture. NOx emission decreases as increasing engine speed but it increases with increasing hydrogen content and/or increasing advance ignition timing at a given fuel supplying condition and equivalence ratio. Thus, appropriate advance ignition timing is important for a compromise between performance and NOx emission of the engine fueled with hydrogen enriched biogas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn