Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xe gắn máy sinh thái
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21; Số: 21/2018;Từ->đến trang: 894-906;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu cải tạo xe gắn máy truyền thống C50 thành xe gắn máy hybrid sử dụng động cơ điện và động cơ nhiệt chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Động cơ nhiệt của xe gắn máy 50cc được lắp thêm bộ phụ kiện cung cấp nhiên liệu khí. Vị trí lắp đặt và dẫn động bánh sau của động cơ nhiệt không thay đổi. Động cơ điện được bố trí tích hợp vào bánh trước. Việc bổ sung ly hợp cơ khí vào bánh sau góp phần cải thiện hiệu suất cơ khí của xe khi chạy bằng điện. Hệ thống tự nạp điện cho accu khi xe chạy bằng động cơ nhiệt cho phép xe phối hợp sử dụng linh hoạt nguồn động lực của xe trong các tình huống vận hành khác nhau. Hydrogen được sản xuất bằng phương pháp điện phân nước từ năng lượng mặt trời. Biogas từ hầm sinh khí được lọc H2S và CO2. Hydrogen được pha vào biogas với tỉ lệ nhất định và được nén vào bình chứa chịu được áp suất đến 200 bars. Động cơ nhiệt cung cấp năng lượng cho xe gắn máy khi xe đã sử dụng hết điện chứa trong accu hay khi cần phối hợp công suất với động cơ điện. Kết quả tính toán cho thấy khi sử dụng hỗn hợp biogas-hydrogen thì công suất động cơ hơi thấp hơn công suất động cơ khi chạy bằng xăng trước khi cải tạo. Góc đánh lửa sớm của động cơ khi chạy bằng biogas pha hydrogen nhỏ hơn góc đánh lửa sớm khi chạy bằng biogas ở cùng chế độ tốc độ. Góc đánh lửa sớm tăng khi tăng tốc độ động cơ hoặc/và khi giảm hàm lượng H2 trong hỗn hợp nhiên liệu. Xe gắn máy sinh thái sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo có nguồn gốc từ năng lượng mặt trời nên không phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính. Đây là phương tiện giao thông cá nhân phù hợp với nước ta.
ABSTRACT
The hybrid motorcycle is converted from a gasoline Honda Cub 50 gasoline motorcycle based on optimal setting up powertrain system and adapting some units of electrical motorcycle which are available in the market acually. The SI engine position and mechanical powertrain system of the rear wheel are practically unchanged. Electrical engine is integrated into the front wheel of the vehicle. A mechanical clutch is added to the rear wheel to improve mechanical efficiency of the vehicle as electrical operation. The SI engine is fuelled with hydrogen enriched biogas which are renewable energies. Simulation results show that the output power of the engine fuelling with biogas-hydrogen is slightly lower than that of gasoline operation mode. The optimal advance ignition angle of the engine decreases as increasing hydrogen content in the fuel mixture. The battery self recharge system as the eco motorcycle operates in SI engine mode allows a flexible combination of the two power resources of the vehicle in different operation conditions. The eco motorcycle operates only on renewable energies, thus it is an appropriate individual transport for fossil fuel saving and environement protection in our country
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn