Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI
Nơi đăng: Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 10;Từ->đến trang: 23 - 25;Năm: 1996
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn