Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán nồng độ nhiên liệu và oxy trong ngọn lửa Diesel.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 40 Ngành thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội ; Số: ;Từ->đến trang: 190-197;Năm: 1996
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn