Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy: Phần 1 : Mô hình hóa sự hình thành carbon monoxide trong quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học các đề tài cơ bản cấp Nhà nước trong lĩnh vực hóa lý; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn