Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giới thiệu một số kết quả tính toán chế độ quay lồng của tua-bin bằng phần mềm N3S.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  PHAM THI K. LOAN, BUI VAN GA
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 19-20;Từ->đến trang: 116-120;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn