Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A mathematical model for calculation of turbulence diffusion combustion in air and in Diesel engines.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Liviu GEORGESCU
Nơi đăng: Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania; Số: ;Từ->đến trang: 8-16;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn