Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, J.M. Vignon
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Vietnamese Journal of Mechanics, Vol. 23; Số: 2;Từ->đến trang: 87-94;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn