Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tốc độ cháy của LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 477-484;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn